Add Your Heading Text Here

Η Υγεία δικαίωμα για όλους. Άμεση πρόσβαση στην διαδικασία του εμβολιασμού για όσους δεν έχουν χαρτιά.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, Πρόεδρο

Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους

Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κ. Μαρία Θεοδωρίδου

Το τελευταίο ενάμιση χρόνο η πανδημία της covid-19 έχει επηρεάσει οριζόντια την καθημερινότητα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα την βίαιη προσαρμογή όλων μας σε μια νέα πραγματικότητα. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού είναι αυτή την στιγμή το σημαντικότερο εργαλείο που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας και η βασική διέξοδος από την υγειονομική κρίση. Σε αυτό το εργαλείο, σε αυτό το αγαθό πρέπει να έχουμε πρόσβαση όλοι ανεξαρτήτως ταυτότητας, φυλετικής, εθνολογικής, ανεξαρτήτως καταγωγής και νομικού καθεστώτος.

Η υγειονομική κρίση μας αγγιξε οριζόντια όλους, όμως, αυτοί που επλήγησαν και πλήττονται περισσότερο είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και κυριότερα, οι άνθρωποι δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα. Η τελευταία ομάδα αποτελεί και την πλέον ευάλωτη, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στην διαδικασία του εμβολιασμού και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τον εμβολιασμό τους. Καθαυτού είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί λύση και για αυτή την ομάδα καθώς το θέμα της δημόσιας υγείας μας αφορά όλους στο πλαίσιο της προστασίας και της διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής.

Στην διαδικασία του εμβολιασμού πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση όλοι. Την δεδομένη χρονική στιγμή οι προαναφερθείσες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στη διαδικασία και παράλληλα, διαπιστώνονται σοβαρά ελλείμματα στην πληροφόρηση τους σχετικά με την αναγκαιότητα, αλλά και την δυνατότητα εμβολιασμού.

Γι’ αυτό προτείνουμε την διεξαγωγή και διενέργεια στοχευμένης εκστρατείας ενημέρωσης προς τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, στην οποία δηλώνουμε την υποστήριξη και την διαθεσιμότητά μας. Η έξοδος από την συνθήκη της πανδημίας μπορεί να καταστεί εφικτή μόνο με κοινή βούληση και συμπερίληψη όλων μας.

Ζητάμε άμεσα την καθολική πρόσβαση στον εμβολιασμό, όλων των κοινωνικών ομάδων ανεξαιρέτως και δη των πιο ευάλωτων. Η Υγεία είναι καθολικό δικαίωμα για

όλους τους ανθρώπους και μια οργανωμένη και συντεταγμένη Πολιτεία υποχρεούται στην διαρκή προάσπιση και διασφάλιση της.

Με εκτίμηση
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων & Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Με την υποστήριξη των :

  1. ActionAid
  2. Action for Education
  3. ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων/ ARSIS – Association for the Social Support of Youth
  4. Danish Refugee Council DRC
  5. DIOTIMA
  6. ECHO100PLUS
  7. Equal Rights Beyond Borders
  8. Europe Must Act
  9. Fenix – Humanitarian Legal Aid

10. Generation 2.0 RED
11. Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice” / Θετική Φωνή

12. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)/ Greek Council of Refugees

13. Hellenic League for Human Rights (HLHR)
14. HIAS Greece
15. HumanRights360
16. International Rescue Committee (IRC)
17. INTERSOS
18. INTERSOS Hellas
19. Irida Women’s Center
20. Jesuit Refugee Service Greece (JRS Greece)/ Υπηρεσία των Ιησουιτών για τους πρόσφυγες
21. Lesvos Solidarity
22. Médecins du Monde – Greece/ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
23. Mobile Info Team
24. Network for Children’s Rights/ Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

25. Odyssea
26. PRAKSIS
27. Refugee Rights Europe (RRE)
28. Solidarity Now
29. Symbiosis-School of Political Studies, Council of Europe Network /Συμβίωση-Σχολή πολιτικών σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Συμβουλίου της Ευρώπης

Η ανακοίνωση εδώ

el