Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής νέου τοίχου (γυψοσανίδα) στον διάδρομο του 1ο ορόφου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας

logo amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1875
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας αντικατάστασης διαχωριστικού από γυψοσανίδα και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.419,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων (CPV  45324000)

Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες ( CPV  71314100 )

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ ( ΟΠΣ 5017544) περίοδος υλοποίησης προγράμματος 01/01/2019-31/12/2019, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας κατασκευής νέου τοίχου (γυψοσανίδα) στον διάδρομο του 1ο ορόφου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.419,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, η ΑΡΣΙΣ προτίθεται να προβεί  σε εργασίες αντικατάστασης (αποξήλωση υφιστάμενης γυψοσανίδας και τοποθέτηση νέας) διαχωριστικού τοίχου από γυψοσανίδα και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που βρίσκεται εντός και πάνω στον διαχωριστικό τοίχο, στον διάδρομο του 1ο ορόφου εργασίες κατασκευής νέου τοίχου (γυψοσανίδα) στον διάδρομο του 1ο ορόφου στη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό, η ΑΡΣΙΣ καλεί κάθε ενδιαφερόµενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με αντίστοιχη  επαγγελματική δραστηριότητα στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλει  οικονομική προσφορά, που θα αφορά στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

Η προσφορά  θα περιλαμβάνει:

  1. Το κόστος όλων των απαιτούμενων  εργασιών για την αποξήλωση της υφιστάμενης γυψοσανίδας και την τοποθέτηση νέας στον διάδρομο του 1ου ορόφου της Δομής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των αμοιβών εργατοτεχνικού προσωπικού και των ασφαλιστικών τους εισφορών.
  2. Το κόστος όλων των απαιτούμενων εργασιών για την αποξήλωση της υφιστάμενης (στον υπό αντικατάσταση τοίχο) ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  (καλωδίωση και μπριζοδιακόπτες) και την αντικατάστασή της, συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των αμοιβών εργατοτεχνικού προσωπικού και των ασφαλιστικών τους εισφορών.
  3. Το κόστος  έκδοσης των αναγκαίων αδειών για την υλοποίηση των ως άνω εργασιών, εφόσον απαιτούνται
  4. Το κόστος  των κρατήσεων υπέρ τρίτων.
  5. Το κόστος μετάβασης και μεταφοράς των αναγκαίων υλικών στις εγκαταστάσεις της Δομής, στη Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας 

Δικαίωμα υποβολής οικονομικής προσφοράς έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν  τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και την αντίστοιχη επαγγελματική ιδιότητα, σε συνάφεια με το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών .

Επισημαίνεται ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ στη Δομή της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα Βόλου   Μαγνησίας από κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, πριν την υποβολή της προσφοράς του.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τον συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

 Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε επιτόπου στην Δομή Μακρινίτσας Βόλου Μαγνησίας  (Μακρινίτσα Βόλου ΤΚ  39011, τηλ. 24280/99939) είτε στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 5/12/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

el