Add Your Heading Text Here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απασχόληση κοινωνικών επιστημόνων σε ρόλο Κοινωνικού Φροντιστή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά κοινωνικούς επιστήμονες για την απασχόληση σε ρόλο Κοινωνικών Φροντιστών – Επιμελητών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτική περιγραφή καθηκόντων:

Οι κοινωνικοί φροντιστές των εποπτευόμενων διαμερισμάτων της ΑΡΣΙΣ είναι τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τα ζητήματα καθημερινότητας και εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων εφήβων. Αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας στην καθημερινότητα των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Επιβλέπουν την καθημερινή διαβίωση, παρέχουν είδη καθημερινής χρήσης, βοηθούν στην διαχείριση ζητημάτων συμβίωσης και προσαρμογής στην αυτόνομη διαβίωση και την ένταξη στην τοπική κοινωνία και συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών η προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή των φιλοξενούμενων και ελέγχουν την τήρηση των κανόνων φιλοξενίας τους κανόνες συμπεριφοράς στους φιλοξενούμενους και ειδικότερα:

Μεριμνούν για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, καθώς και τη νυχτερινή επίβλεψη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες.

Πραγματοποιούν συνοδείες εκτός Δομής.

Αναλαμβάνουν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου με τους φιλοξενούμενους..

Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των ωφελούμενων σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τρόποι καθαριότητας, πρόγραμμα καθαριότητας κ.λπ.).

Αναλαμβάνουν τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας.

Αναλαμβάνουν τον έλεγχο τήρησης των κανόνων σωστής λειτουργίας στις δομές.

Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών

Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

Επαγγελματική προϋπηρεσία

Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Γερμανικών ή Γαλλικών.

Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.

Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά την συνέντευξη:

Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης

Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 18/02/2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaplousproject@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ»- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el