Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΠΡ/111/20 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 181 διαμερισμάτων/κατοικιών που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α.Π.: ΠΡ/111/20

Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 181 διαμερισμάτων/κατοικιών που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα και τη Χίο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00) συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά  για την ασφαλιστική κάλυψη 181 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας €1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αθήνα και Χίο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων.

Η ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ασφάλισης θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 19.900,00) συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και μπορούν να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους έως και την 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους ως εξής: 

  • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στη διεύθυνση της  ΑΡΣΙΣ  (οδός Μαυρομματαίων, αρ. 43, ΤΚ 10434)  ή
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση tkollias.arsis@gmail.com, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg). 

 Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΑΡΣΙΣ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2108259880 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tkollias.arsis@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

el