Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης παιδαγωγού στο Safe Zone για ασυνόδευτους ανηλίκους στα Διαβατά

Η Άρσις, προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού, για τη  Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Διαβατά. 

Θέση Εκπαιδευτικού Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο .
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα:

 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, ατομικής και οικιακής υγιεινής, επικοινωνιακών καθώς και κοινοτικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη βασικών μαθησιακών ικανοτήτων και διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσω εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, συμμετοχή στην κατάρτιση του ατομικού Σχεδίου Δράσης.
 • Προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, συνεργασία με το σχολείο και το διδακτικό προσωπικό για την εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Συντονίζει την ομάδα εθελοντών ενισχυτικής διδασκαλίας και εποπτεύει την πορεία.
 • Εκμάθηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, όπως δεξιοτήτων ατομικής και οικιακής υγιεινής, υποστήριξη αυτών και φροντίδα για τη σωστή τήρησή τους.
 • Εκμάθηση, υποστήριξη και φροντίδα για τη σωστή διαχείριση προϊόντων διατροφής και ατομικής  υγιεινής.
 • Προετοιμασία για το σχολείο και συνοδεία παιδιών προς και από το σχολείο, καθώς και σε εξόδους τους, όπως και σε ιατρικές επισκέψεις.
 • Διαπαιδαγώγηση και δημιουργική απασχόληση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου του παιδαγωγού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο  hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 14/04/2021, τα κάτωθι, με θέμα «Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτικού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

 Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 21/04/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el