Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή – Οδηγού στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ στο Βόλο

Θέση Φροντιστή – Οδηγού Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης – Δ Κατηγορίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών 
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα:

Ο/Η φροντιστής/ κοινωνικός φροντιστής/ρια υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργίας των Διαμερισμάτων, καθώς και στην αποθήκη της Οργάνωσης. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στα διαμερίσματα και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

 • Πραγματοποιεί συνοδείες στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία ασύλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σαν οδηγός με το όχημα της οργάνωσης.
 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράμει στη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων.
 • Επικουρεί τον κάθε ωφελούμενο και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για: Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Υπηρεσιών, Υγεία, Διανομές, Καθαριότητα,  Μαγειρική, Οικονομική Διαχείριση, Εκπαίδευση Έρευνας Αγοράς. Ο Φροντιστής συμβάλει στο σχεδιασμό του Ατομικού Σχεδίου Δράσης και ενημερώνει την διεπιστημονική ομάδα σε περίπτωση που παρουσιάζονται σοβαρές δυσλειτουργίες και δυσκολίες στην τήρηση του σχετικού σχεδιασμού. .
 • Οφείλει να ελέγχει τακτικά το διαμέρισμα και να επικοινωνεί με την ομάδα υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στο διαμέρισμα ή στον εξοπλισμό του.
 • Δύναται να απασχολείται ως προσωπικό βραδινής εποπτείας των διαμερισμάτων και να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους σε αυτά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.
 • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με την ομάδα υποστήριξης ή μόνος του. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή (π.χ. αναφορά βάρδιας) καθώς και άλλες αναφορές του προγράμματος. 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.sav@outlook.com έως τις 8/10/2020 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Φροντιστή».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. 

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

UNHCR EN
amif
el