Εστία Προσφύγων

Μονάδα Υποδοχής και Φιλοξενίας Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο

Η Εστία Προσφύγων σχεδιάστηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010, με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να λειτουργήσει ως προτυποποιημένη δομή προστασίας νεοεισερχομένων προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 ως τον Ιανουάριο του 2017, η Δομή χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Relocation & Reception Scheme»  (κωδικός έργου: GRC01/2016/0000000060/004) που η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE. Από το Φεβρουάριο ως το Μάρτιο του 2017, οι Δομές χρηματοδοτούνται από το έργο «Accommodation and assistance to asylum seekers andrelocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/000), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την ΕE.

Στα πλαίσια λειτουργίας της Εστίας προβλέπεται, η παροχή πολλαπλών και πολυδιάστατων υπηρεσιών σε ενήλικες, κηδεμόνες αλλά και παιδιά, μέσα από την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού μοντέλου υποστήριξης. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην Εστία είναι:

  • Υποστήριξη και ενέργειες αποκατάστασης για οικογένειες με έναν ή και τους δύο γονείς
  • Κοινωνική συμβουλευτική, πληροφόρηση και ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικα και ανήλικα μέλη των οικογενειών που φιλοξενούνται και αντιμετωπίζουν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική κατάρτισης και εργασίας
  • Νομική συμβουλευτική σε ότι αφορά στην διαδικασία κατάθεσης και απόκτησης ασύλου καθώς και εργασιακά θέματα
  • Δημιουργικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά και ενηλίκους

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην κατεύθυνση της ανασύνταξης των δυνάμεων και της ενίσχυσης των ενήλικων μελών των οικογενειών που φιλοξενούνται, με την προοπτική της αυτόνομης ένταξης τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Η δυναμικότητα της Εστίας είναι 48 ατόμων  με δυνατότητα φιλοξενίας 8 μονογονεϊκών οικογενειών με τα παιδιά τους και 4 οικογενειών με δύο γονείς. Προτεραιότητα δίνεται στα πρόσωπα που βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση (γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, μονογονεϊκές πολύτεκνες οικογένειες κλπ).

Επικοινωνία

Λεωφόρος Συγγρού 352, Καλλιθέα
Τηλ. 210 9416210, Fax 210 9416242
e-mail: estiaprosfygon@gmail.com