Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εξαρτημένης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call, Erasmus +, EVS) 
 • Αποδεδειγμένη  εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Επαρκή γνώση εργαλείων επικοινωνίας & βασικές γνώσεις πληροφορικής (site, fb κα)
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, προτάσεις χρηματοδότησης, επιστολές, κα)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες

Νέες θέσεις εργασίας στην ΑΡΣΙΣ – Νέα Καβάλα

Δύο νέες θέσεις εργασίας παιδαγωγών για το Youth Center της Νέας Καβάλας προκηρύσσει η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Από τον Ιούνιο του 2016 η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί δράσεις παιδικής προστασίας στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων της Νέας Καβάλας, ενώ από τις 1/9/2017 οι δράσεις χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ στην Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου που δραστηριοποιείται στα κέντρα φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού
 • Ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στους ωφελούμενους
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και των άλλων ευάλωτων περιπτώσεων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης
 • Οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα
 • Την κοινωνική στήριξη και τη συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών και των κηδεμόνων τους κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων
 • Οφείλει να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να εντοπίζει περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων trafficking, παιδιών ή οικογενειών σε κίνδυνο ή ατόμων/ οικογενειών με αυξημένη ευαλωτότητα και να τα παραπέμπει στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες
 • Συμμετέχει στις διαδραστικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινοτικές δραστηριότητες
 • Διατήρηση στατιστικών δεδομένων για τους τομείς αρμοδιότητας του
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας

Θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Υποστήριξη μέσω διερμηνείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ για την παιδική προστασία
 • Διερμηνεία ατομικών συνεδριών με παιδιά και γονείς
 • Διερμηνεία ομαδικών εργαστηρίων και συζητήσεων
 • Υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κατά το Outreach και την επαφή με την κοινότητα