Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή-τριας (με χρέη Οδηγού) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4660
Ημερομηνία: 24/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Φροντιστή/τριας (με χρέη Οδηγού).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/12/2021, με πιθανότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Φροντιστή  Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 645
Ημερομηνία: 23/11/2021

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού για το έργο ΠΥΛΗ, στις μονάδες Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης

Επαναπροκήρυξη θέσης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1993/21
Ημερομηνία: 24/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα επαναπροκηρύσσει 1 θέση μερικής απασχόλησης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Γαλλικών, μερικής απασχόλησης για τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ευάλωτων Γυναικών Αιτουσών Άσυλο του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Γαλλικών μερικής απασχόλησης για τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ευάλωτων Γυναικών Αιτουσών Άσυλο του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 644
Ημερομηνία: 23/11/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ.

Τόπος Απασχόλησης: Κοζάνη

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ μερικής απασχόλησης