Θέσεις Εργασίας

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γλώσσας Γαλλικών

Θέση Διερμηνέα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γλώσσας Tigriniya – Amharic

Θέση Διερμηνέα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γλώσσας FARSI – DARI

Θέση Διερμηνέα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφές αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδοψυχίατρου στην Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδοψυχίατρου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Παιδοψυχίατρου μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής με εξειδίκευση στην Ψυχιατρική,
 • Εξειδίκευση στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην συνεργασία με διαπολιτισμικό μεσολαβητή.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ