Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ‘’ΕΛΛΗ’’ στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3452
Ημερομηνία: 21/01/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  « ΈΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης φροντιστή/τριας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση εργασίας Διοικητικού στελέχους πλήρους απασχόλησης στην ΑθήναΗ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διοικητικό Στέλεχος, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection, Youth Support and NonFormal Education Activities in Greece»    (Αρ. Σύμβασης GRC01/2021/0000000267/000) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο και Κω).

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για Υπεύθυνο Μισθοδοσίας στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 42/21 
Ημερομηνία: 18/01/2021

Η αρχική δοκιμαστική πρόσληψη θα είναι δίμηνη. Στη συνέχεια η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου Μισθοδοσίας πλήρους απασχόλησης

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ψυχολόγου και παιδαγωγού στο Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας “Αλκη Ζέη” στη Σάμο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Παιδαγωγό για το Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Αλκη Ζέη» στην Σάμο. Η δομή απευθύνεται σε πληθυσμούς παιδιών, εφήβων και μητέρων και στοχεύει στην ανάπτυξη πολύπλευρης κοινωνικής και εκπαιδευτικής δράσης στο νησί της Σάμου. Η δράση χρηματοδοτείται από την UNICEF στο πλαίσιο του προγράμματος UNICEF Refugee and Migrant Response in Greece.

Θέση Λογιστή πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection, Youth Support and NonFormal Education Activities in Greece»    (Αρ. Σύμβασης GRC01/2021/0000000267/000) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο και Κω.