Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8679/19-01- 2018 πρόσκληση, για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων επίπλων από την αποθήκη 15 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης προς τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ19
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων επίπλων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μεταφοράς διαφόρων επίπλων»  από την αποθήκη 15 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης προς τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8673/19-01- 2018 πρόσκληση, για την προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εσωρούχων για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 8672/19-01- 2018 πρόσκληση, για την προμήθεια Εσωρούχων για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων, της Προστατευόμενης Ζώνης Ανηλίκων ‘Αγία Ελένη’ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.