Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ4284/23-07-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (10 άτομα/μήνα για 2 μήνες), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Αθλητικές υπηρεσίες (92600000-7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή/ και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ4274/21-07-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή/ και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 140,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 113Α/21 – 14/07/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  74,00€ χωρίς ΦΠΑ και 91,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 22462000-6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κάδου για συλλογή μπαζών για τις ανάγκες διαμερίσματος της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 117/21 

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών κάδου για συλλογή μπαζών για τις ανάγκες διαμερίσματος που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  120,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 148,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90910000-9 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιδόσεως δικαστικών εγγράφων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα και στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡ 116/21 -20/07/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιδόσεως δικαστικών εγγράφων για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα και στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το τμήμα 1, 1.750,00 € χωρίς ΦΠΑ και 2.170,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για το τμήμα 2, 2.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 2.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι συνολικά 3.750,00 χωρίς ΦΠΑ και 4.510,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

CPV : 79100000 – Δικαστικές Υπηρεσίες