Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας ενοικίασης βαν εννέα (9) θέσεων για τη νήσο Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης βαν εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες μεταφορών που διεξάγει για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της σε διαμερίσματα στη Νήσο Κώ, στο πλαίσιο του «Provision of Accommodation and Services to Refugees and Asylum Seekers in Greece» (Agreement Symbol GRC01/2018/0000000144) στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από τη μισθώτρια σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσίας ενοικίασης βαν εννέα (9) θέσεων για τη νήσο Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης βαν εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες μεταφορών που διεξάγει για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων της σε διαμερίσματα στη Νήσο Λέρο, στο πλαίσιο του «Provision of Accommodation and Services to Refugees and Asylum Seekers in Greece» (Agreement Symbol GRC01/2018/0000000144) στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από τη μισθώτρια σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη υπόδησης στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών υπόδησης για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ανηλίκων στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα αντίστοιχα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Β’ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορτηγού Οχήματος

Πράξη: «Κοινωνική υποδομή διανομής βασικής υλικής συνδρομής σε ευάλωτες ομάδες» με κωδικό ΟΠΣ 5008019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο “Κοινωνικές Υποδομές”.