Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια παιχνιδιών για κονσόλα παιχνιδιών ΡS4 για τους φιλοξενούμενους της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ2398

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιών για κονσόλα παιχνιδιών ΡS4 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 217,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τους φιλοξενούμενους της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

CPV: 48912000-4 Ηλεκτρονικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος, Έλλη), στην Αθήνα και στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ2345
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη( Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος, Έλλη), στην Αθήνα και στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.099,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.364,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού,

CPV : 33700000-7 προϊόντα ατομικής περιποίησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών μαναβικής για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2331
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 847,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 958,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: (οπωροκηπευτικά: 03221200-8, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών διατροφής (παντοπωλείου και μαναβικής)  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 847,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 958,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η  ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης νέων, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού στη χώρα μας και τις σχετικές με αυτά ειδικές ανάγκες, που έχουν προκύψει, για την πρόληψη και προστασία  των φιλοξενούμενων ανηλίκων και του προσωπικού των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε Θεσσαλονίκη (περιοχή Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), Αλεξανδρούπολη (Δομή ΦΡΙΞΟΣ και ΕΛΛΗ), Μακρινίτσα Βόλου και Αθήνα, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) ,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει την προσφορά του για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών,  που θα αναρτώνται καθημερινά στο site  της ΑΡΣΙΣ.

Η προσφορά θα υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  metoikos.procurement@gmail.com

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι  η χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-φιδοαπώθησης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ2313
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-φιδοαπώθησης στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη(Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο),Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος, Έλλη),  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.841,93 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 7.244,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9  Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-φιδοαπώθησης»  για τους φιλοξενούμενους στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Ταγαράδες, Ωραιόκαστρο), Μακρινίτσα Βόλου, στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, Έλλη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.841,93 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 7.244,00 ευρώ με ΦΠΑ.