Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/ 0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Παράταση Υποβολής Προσφορών για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων» με αρ.Πρωτ: Π1712/14-06-2017»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της, παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), που λήγει την Δευτέρα 26/06/2017, έως την Τετάρτη 28/07/2017 και ώρα 17:00.

Ταυτόχρονα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης αποφάσισαν ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 29/06/2017 και ώρα 10:00, ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 30/06/2017 και ώρα 12:00.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και συναρμολόγηση επίπλων για τις ανάγκες της μεταβατικής δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Ταγαράδων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.