Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων ειδών, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, ‘Ελλη), την Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και τη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3841/22-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς διαφόρων ειδών, για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος, ‘Ελλη), την Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και τη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  60161000-4 – Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επικυρωμένης μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3839/21-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επικυρωμένης μετάφρασης από αραβικά σε αγγλικά για τις ανάγκες των ωφελούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες μετάφρασης – 79530000-8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – καθαρισμού δύο (2) εκτυπωτών -πολυμηχανημάτων , για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3837/2-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – καθαρισμού δύο (2) εκτυπωτών -πολυμηχανημάτων , για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50323100-6 – Συντήρηση περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (τρία) για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ364/20.04.2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων (τρία) για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης, για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.160,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.079,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 01/05/2021 έως 31/03/2022 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών service, προμήθειας και αλλαγής ελαστικού καθώς και την επισκευή του Van Citroën Jumpy της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3836/20-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  service, προμήθειας και αλλαγής ελαστικού καθώς και  την επισκευή του Van Citroën Jumpy της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 490,33 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 608,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3), CPV: 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων