Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια σχολικών ειδών, ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις μεταβατικές δομές ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης καθώς και προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των γραφείων της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates»

 
Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια σχολικών ειδών, ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις μεταβατικές δομές ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου και Αλεξανδρούπολης καθώς και προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των γραφείων της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).
 
Κατεβάστε την προκύρηξη από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και ανακαίνισης δύο τριώροφων κτιρίων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/002), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την προκύρηξη από τους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ταγαράδες)

1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Α ΚΤΗΡΙΟΥ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΤΗΡΙΟΥ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Α ΚΤΗΡΙΟΥ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ Α ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ Β ΚΤΗΡΙΟΥ

Προσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών catering για την «ασφαλή ζώνη» ασυνόδευτων ανηλίκων στον προσφυγικό καταυλισμό στα Διαβατά Θεσσαλονίκης , πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί με την με Α.Π. 7298 Πρόσκληση, σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 50 ανήλικους φιλοξενούμενους στην ασφαλή ζώνη (safe space) στον προσφυγικό καταυλισμό των Διαβατών (πρώην Στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου) προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες για το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Save the Children International και το οποίο υλοποιεί η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς εδώ