Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες των Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στo Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 7.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 8.804,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (44221000-5),Σιδηρικά είδη (44316000-8), Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων (45341000-9) , Φωτοαντιγραφικά (30121100-4)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜΠ066 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜΠ066

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.679,26 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.705,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ  το αργότερο έως τις 18/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαιόλαδου και ηλιέλαιου για τις ανάγκες των Μονάδων εποπτευόμενων διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ065 

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαιόλαδου και ηλιέλαιου για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 785,84€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 888,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 1541110-6 ελαιόλαδο, 15411210-7 ηλιέλαιο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ειδών τεχνολογίας.

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών τεχνολογίας για τις διοικητικές ανάγκες και τις ανάγκες των διαμερισμάτων φιλοξενίας, του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.435,48 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 11.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια 2 ημερήσιων εκδρομών μετ’επιστροφής και παροχής υπηρεσίας γευμάτων 35 ατόμων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ2903 

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια 2 ημερήσιων εκδρομών μετ’επιστροφής και παροχής υπηρεσίας γευμάτων 35 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4