Add Your Heading Text Here

Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών με Αρ.Πρωτ. Π1453

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης κατόπιν της από 20/04/2017 απόφασής τους και αναφορικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Π1453 πρόσκλησης υποβολής έγγραφων προσφορών για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών», ενημερώνουν τους υποψήφιους προσφέροντες ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής προσφορών έως τις 24/04/2017 και συνακόλουθα αυξάνεται η διάρκεια του έργου και επεκτείνεται έως 05/05/2017. Επιπλέον τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και ειδικότερα, δεν απαιτείται πλέον το κουζινάκι, και απαιτούνται ηλεκτρικές κουζίνες, συνακόλουθα αυξάνεται και ο προϋπολογισμός του έργου στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€ 6.200,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συνακόλουθα τροποποιούνται όλα τα άρθρα της ως άνω πρόσκλησης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές στην διάρκεια και στην προϋπολογισθείσα αξία του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η  πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών όπως έχει ήδη δημοσιευτεί στον τύπο και στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προσφέροντες να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των προσφορών τους τις ανωτέρω τροποποιήσεις. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων προσφερόντων επισυνάπτεται το νέο κείμενο της πρόσκλησης με τις τροποποιήσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ –  Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αικατερίνη Πούτου              Νικόλαος Γαβαλάς

 

Δείτε την τροποποίηση της πρόσκλησης εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικής προσφοράς εδώ.

 

el