Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Το έργο “Prosvasis” (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000102/000)

Το έργο “Prosvasis” (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000102/000) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). Η διάρκεια του έργου είναι από 1/1/2017 ως και 31/12/2017. Η ΑΡΣΙΣ, μέσα στο έτος αυτό, υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ

Από το Σεπτέμβριο του 2017 η ΑΡΣΙΣ δημιούργησε υπηρεσία παιδικής προστασίας στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια, η οποία αναλαμβάνει την υποστήριξη παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών διαχωρισμένων από την  οικογένεια τους. Το επιστημονικό προσωπικό της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει (i) τον εντοπισμό των ανηλίκων, (ii) την προσέγγιση και την παροχή πληροφοριών, (iii) τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου υποστήριξης με βάση τις ανάγκες του κάθε ανήλικου, (iv) την παρακολούθηση-αξιολόγηση, (v) την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, (vi) την ένταξη σε παιδαγωγικές δραστηριότητες και (vii) τη νομική υποστήριξή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από το Σεπτέμβριο του 2017  υλοποιούνται δράσεις παιδικής προστασίας στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας της Νέας Καβάλας. H κοινωνική υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ στη Νέα Καβάλα αναλαμβάνει την πολυεπίπεδη υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών διαχωρισμένων από τους γονείς τους, καθώς και παιδιών με τις οικογένειες τους. Παράλληλα, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί ένα κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους ηλικίας 12 ως 18 (Youth Center), όπου διοργανώνονται δράσεις για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

Επιπλέον, η ομάδα της ΑΡΣΙΣ εντοπίζει ασυνόδευτα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης σε αστυνομικά τμήματα του Νομού Κιλκίς και τα υποστηρίζει ψυχο-κοινωνικά, νομικά και υλικά (είδη ρουχισμού, υγιεινής, επικοινωνία κα)

Στο συγκεκριμένο καταυλισμό επίσης, υλοποιούνται δράσεις προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας, οι οποίες  αφορούν τόσο στην πρόληψη και την ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα έμφυλης βίας, όσο και στην πολυεπίπεδη διαχείρηση τέτοιων υποθέσεων. Η διαχείριση αναλόγων περιστατικών περιλαμβάνει τον εντοπισμό του θύματος, την πληροφόρησή του, την ψυχο-κοινωνική και νομική του υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό και την αναζήτηση λύσεων εναλλακτικής φιλοξενίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η κινητή μονάδα της ΑΡΣΙΣ έχει έδρα τον Βόλο και αναλαμβάνει την υποστήριξη παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων παιδιών ή παιδιών διαχωρισμένων από την  οικογένειά τους, τα οποία ζουν σε Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας προσφυγων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η ομάδα της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει τον εντοπισμό των παιδιών, την προσέγγιση και την παροχή πληροφοριών, τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου σχεδίου προστασίας με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού, την παρακολούθηση-αξιολόγηση της περίπτωσης, την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξή τους. Οργανώνει, επίσης, ομαδικές δράσεις με παιδιά και εφήβους, με στόχο την παιδαγωγική ενθάρρυνση, τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Κουτσόχερου η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε την δράση της στις αρχές του Σεπτέμβρη, προσφέροντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα πλαίσια του Case Management και του Child Protection, όπου είχε αναγνωριστεί ότι υπήρχε κενό.

Στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων των Τρικάλων και του Βόλου η κινητή μονάδα της ΑΡΣΙΣ,  πέραν των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, πραγματοποίησε ομάδες για μητέρες, ομάδες συναισθηματικής αγωγής για παιδιά, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους, ομάδα κοριτσιών, κα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας, με εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STREETWORK

Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά κοινωνική εργασία στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης.

Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Η ομάδα παρέχει βασικά είδη προσωπικής υγιεινής και ρουχισμού στα παιδιά, τους δίνει πληροφορίες για τις υπηρεσίες διανομής συσσιτίων, καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν, τους συνοδεύει σε ιατρικά ραντεβού, ενώ παράλληλα διεκπεραιώνει τις βασικές διοικητικές διαδικασίες (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην υπηρεσία ασύλου).

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η παροχή σε όλα τα παιδιά -συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων- ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης, μέσω των Κέντρων Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, όπου τα παιδιά βρίσκουν, επίσης, ένα φιλικό χώρο για να περνούν δημιουργικά και με ασφάλεια την ημέρα τους. Καθώς ο μέσος όρος παραμονής σε συνθήκες αστεγίας υπερβαίνει τον ένα μήνα, είναι καθοριστικής σημασίας η ομάδα  να οργανώνει την τακτική και συστηματικη επικοινωνία-συνεργασία με τα παιδιά που παραμένουν στο δρόμο, έτσι ώστε να αξιολογείται η ευαλωτότητά τους, να διασφαλίζεται η προστασία τους και να καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους τους σε κάποια δομή φιλοξενίας.

el