Add Your Heading Text Here

Θέση εργασίας Υπεύθυνου Προμηθειών στην Αθήνα

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 139/21
Ημερομηνία: 01/02/2021

Η αρχική πρόσληψη θα είναι από 01/03/2021 έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου Προμηθειών πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Διοικητικής Κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε οργανωμένο λογιστήριο και αποθήκη
 • Πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση στα logistics
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων λογισμικού οικονομικών εφαρμογών.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office.
 • Καλή γνώση των διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου με βάσει το ν. 4412
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και οικονομικής ορολογίας.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:

 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και  ευάλωτων ομάδων.
 • Δίπλωμα οδήγησης

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή αναγκών για εξοπλισμό και υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος
 • Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με τον κώδικα προμηθειών της Οργάνωσης και σύμφωνα με το Ν.4412 προμηθειών του Δημοσίου
 • Συνεργασία με το Νομικό Τμήμα για την κατάρτιση συμβάσεων
 • Συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα για αιτήματα πληρωμών προμηθευτών.
 • Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ και κυρίως του ΚΗΜΔΗΣ προς απόκτηση ΑΔΑΜ τόσο για τις συμβάσεις, όσο και για τις πληρωμές των προμηθευτών.
 • Ελεγχος και οργάνωση της αποθήκης
 • Ανταπόκριση στους ελέγχους των χρηματοδοτών.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τετάρτη 10/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Προμηθειών».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 12/02/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 15/02/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 18/02/2021 και 19/02/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el