Add Your Heading Text Here

Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση – All Children in Education (ACE): Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΜΔΑ) – Homework and Creative Activities Centers (HCAC)

UNICEF Logo 2023 EL

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 – Αύγουστος 2023

Συνεργάτες: UNICEF Ελλάδα, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Γεωγραφική κάλυψη: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρος, Κως, Σάμος, Λέρος, Κρήτη

Το πρόγραμμα ACE υλοποιείται μέσα από τις ομάδες της ΑΡΣΙΣ, που δραστηριοποιούνται στα κατά τόπους Κέντρα:

 1. HCAC Αθήνας – Κέντρο Υποστήριξης Νέων
 2. HCAC Θεσσαλονίκης – Κέντρο Υποστήριξης Νέων
 3. Ομάδα Streetwork Αθήνας
 4. Ομάδα Streetwork Θεσσαλονίκης
 5. Χώρος Δραστηριοτήτων εντός του ΚΥΤ Φυλακίου – Έβρος 
 6. HCAC Κως – KEDU
 7. Λέρος – Κινητή μονάδα LEDU (mobile team)
 8. HCAC Σάμος – Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας «Άλκη Ζέη»
 9. Κρήτη – Κινητή μονάδα (mobile team)

Περιγραφή:

Από τις αρχές Οκτωβρίου 2021, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί τα Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης (Homework and Creative Activities Centers-HCAC) για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες 4-17 ετών.

Τα Κέντρα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ‘Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση’ (All Children in Education – ACE) το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της UNICEF, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σειρά εταίρων, μεταξύ των οποίων και η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Στόχος του προγράμματος – που υλοποιείται στο πλαίσιο 3ετούς μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και με την στήριξη του Υπουργείου Παιδείας – είναι η υποστήριξη της σχολικής ετοιμότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και η επιτυχημένη μετάβαση και ένταξη στο σχολείο.

Η συμπερίληψη όλων των ανωτέρω παιδιών στην Τυπική και Μη Τυπική εκπαίδευση επιτυγχάνεται με δράση που αναπτύσσεται σε τρεις κύριους άξονες:

 

 • Τμήματα Προετοιμασίας για το σχολείο: Υποστήριξη παιδιών, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης αλλά προετοιμάζονται γνωστικά από την ομάδα των εκπαιδευτικών. Οι ωφελούμενοι παρακολουθούν πρωινό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας, Μαθηματικών αλλά και δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης στα Κέντρα μας, για την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξη τους στην τυπική εκπαίδευση.
 • Σχολική Ένταξη: Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο, επικοινωνία με την εκάστοτε ΣΕΠ για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, υποστήριξη του παιδιού στο στάδιο προσαρμογής του στο σχολικό περιβάλλον και συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία με το σχολείο κατόπιν της εγγραφής. Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο πλαίσιο εγγραφών των παιδιών στο δημόσιο σχολείο και στη διαχείριση σχολικών διαρροών σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης και την ομάδα μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Σχολική Υποστήριξη: Πλαισίωση των παιδιών που έχουν ήδη ενταχθεί στην τυπική εκπαίδευση, μέσω της απογευματινής ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και διάφορων (θεματικών και μη) εργαστηρίων / βιωματικών ομαδικών δραστηριοτήτων / εργαστηρίων κοινωνικό-συναισθηματικής νοημοσύνης / Life Skills – ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (Δημιουργία Βιογραφικού/Επαγγελματικός Προσανατολισμός) / info-sessions με θέματα δεξιοτήτων διαβίωσης (Ατομική υγιεινή/Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση) / θεματικών δράσεων με αφορμή παγκόσμιες ημέρες κλπ. Στόχος των παραπάνω είναι η ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών καθώς και η ενημέρωσή τους σχετικά με ζητήματα προστασίας, έμφυλων διακρίσεων, αγωγής της ψυχικής υγείας κ.α.

Στα Κέντρα Μελέτης απασχολούνται κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι), που είναι υπεύθυνοι για τη παροχή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, πλαισιωμένοι πάντοτε από διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς εντός της τάξης οργανώνοντας ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με παιδιά και γονείς, συμβουλευτικού χαρακτήρα, σε ζητήματα που αφορούν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην συμπεριφορά, πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης κ.ά.

Επιπρόσθετα, οι ομάδες των Κέντρων επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα δικαιώματα των παιδιών και στην εκπαίδευση μέσα από δράσεις αγωγής κοινότητας. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης της εκάστοτε ομάδας, οργανώνουν από κοινού δράσεις εντός της τοπικής και της σχολικής κοινότητας για την ένταξη των παιδιών.

Οι ομάδες του Street work έχουν ως γενικό ρόλο την προσέγγιση και τον εντοπισμό άστεγων παιδιών και παιδιών σε κίνηση με στόχο την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέρος του οποίου αποτελεί και το Mobile School. Παράλληλα γίνεται και εντοπισμός παιδιών με ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, παραμέλησης με παροχή υποστήριξης σε επίπεδο διερεύνησης αναγκών και παραπομπής τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας.

Ενισχυτικά στο παραπάνω, ένας από τους στόχους των κινητών μονάδων σε Λέρο & Κρήτη είναι να προσεγγίσουμε και παιδιά σε περιοχές που ίσως είναι δύσκολη η υποστήριξη τους με κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Mέσω δικτύωσης και συνεργασίας με Δήμους, τοπικούς συλλόγους που παρέχουν υπηρεσίες σε πληθυσμούς της ομάδας-στόχου αλλά και με τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων, στόχος μας είναι να χαρτογραφήσουμε τους διαμένοντες ανηλίκους προσφυγικού πληθυσμού και να τους πλαισιώσουμε μέσω του γλωσσικού εγγραμματισμού, του εγγραμματισμού στις επιστήμες, της εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού και την πολιτειότητα, καθώς και την κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση.

el