Add Your Heading Text Here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με Αρ. Πρωτ. ΠΡ 65/18 της 14/05/2018

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών για τον εξοπλισμό των Προστατευομένων Ζωνών Ανηλίκων  που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς» για την προμήθεια λευκών ειδών για τον εξοπλισμό των Προστατευομένων Ζωνών Ανηλίκων  που λειτουργεί η Οργάνωση στην Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτές, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICE.

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια λευκών ειδών.

Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στην αποθήκη της Οργάνωσης στην Αθήνα (περιοχή Κολωνού) μέχρι την 31η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνει με την παράδοση των ειδών από τον Ανάδοχο και την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο) και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την 21η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 με κάθε πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με αποστολή φάξ στον αριθμό 2108259880, είτε με αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπευθύνου προμηθειών tkollias.arsis@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ.

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος.

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

2) Η συμμετοχή στην προκηρυσσόμενη διαδικασία με την παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούργια,  αμεταχείριστα, λειτουργικά και συσκευασμένα, θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα και θα παραδοθούν με έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου στον τόπο υλοποίησης της προμήθειας έτοιμες προς χρήση κατά το χρόνο παράδοσής τους.

4) Η διαδικασία επισκόπησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00) και κριτήριο για την κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη καθαρή τιμή του προσφέροντος για το σύνολο της προμήθειας άνευ ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μία ενιαία ομάδα και η σχετική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο υλοποίησης της προμήθειας/σύμβασης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) μέχρι την 23/5/2018 τα κάτωθι δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως: (κατεβάστε το παρακάτω αρχείο)

Διαβάστε/κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΕΚΑ ΕΙΔΗ Β-2018

el