Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια άρτου στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

logo amif kai tame

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ842
για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 9.798,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 11.072,00 ευρώ με ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης αξίας 2.939,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.321,60 ευρώ με ΦΠΑ – CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ και στην ΑΘΗΝΑ», για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα (τεμάχιο /κιλό).

Τροποποίηση: Για το τμήμα 7 Αθήνα- η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών,  εντός τριάντα (30) ημερών ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τους ειδικούς όρους εδώ.

Δείτε το σχέδιο διαμορφωμένου ΤΕΥΔ εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την Αθήνα εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για τη Μακρινίτσα εδώ.

el