Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας

logo amif kai tame

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως την Παρασκευή 23/08.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1567
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1567
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης  στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 71319000-7 Υπηρεσίες  πραγματογνώμονα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια υπηρεσιών  διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τις ανάγκες επισκευής της στέγης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, η ΑΡΣΙΣ προτίθεται να προβεί  σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης  της στέγης (κεραμοσκεπή) στην Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου Μαγνησίας. Επειδή δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων η περιγραφή των εργασιών όσο και των υλικών που πιθανόν να χρειαστούν καθώς και το κόστος αυτών, απαιτείται επιτόπιος έλεγχος  και σύνταξη σχετικής τεχνικής  και οικονομικής έκθεσης,  πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου.

Για το λόγο αυτό, η ΑΡΣΙΣ καλεί κάθε ενδιαφερόµενο, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, όπως υποβάλλει  οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει τη σύνταξη  Τεχνικής  Έκθεσης και Έκθεση Εκτίµησης Κόστους και θα αφορά στις αναγκαίες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της στέγης στην Δομή. Η πραγματογνωμοσύνη  θα περιλαμβάνει:

  1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών για την επισκευή και την πλήρη αποκατάσταση της κεραμοσκεπής
  2. Εκτίμηση κόστους ανά κατηγορία εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των υλικών , των αμοιβών εργατοτεχνικού προσωπικού και των ασφαλιστικών τους εισφορών.
  3. Εκτίμηση κόστους έκδοσης των αναγκαίων αδειών για την υλοποίηση των ως άνω εργασιών.
  4. Εκτίμηση κόστους των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Δικαίωμα υποβολής οικονομικής προσφοράς έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν  τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και την αντίστοιχη επαγγελματική ιδιότητα, σε συνάφεια με το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τον συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε επιτόπου στην δομή Μακρινίτσας Βόλου Μαγνησίας  (Μακρινίτσα Βόλου ΤΚ  39011, τηλ. 24280/99939) είτε στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Fax: 2310526150
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 08/08/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Η παραπάνω πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  υπηρεσιών διενέργειας πραγματογνωμοσύνης ματαιώνεται.

el