Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΜ337, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας άρτου έως τις 05/02/2018, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 05/02/2018, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα (τεμάχιο).

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Δείτε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εδώ.

Δείτε τους ειδικούς όρους εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα ΤΕΥΔ εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 6 Ομάδα Γ (Μακρινίτσα) εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για το τμήμα 7 Ομάδα Γ (Αθήνα) εδώ.

el