Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:12457 για την προμήθεια προϊόντων διατροφής και σίτισης, για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

CPV: 15890000-3 – Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή

H Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Youth- Led Street Sports For All», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών έως τη Δευτέρα 7/12/2020 και ώρα 12:00 για τηνανάθεση αγοράς προϊόντων διατροφής και σίτισης, με κριτήριο κατοχύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας).

Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει με συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται και όχι με δικό σας έγγραφο. Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Χρόνος Υλοποίησης της παρεχόμενης προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός 7 ημερών από τη λήξη της υποβολής έγγραφων προσφορών.

Τόπος υλοποίησης της προμήθειας: Τα είδη θα παραδοθούν στο στο λιμάνι Θεσσαλονίκης (Αποθήκη 15) για λογαριασμό του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΆΡΣΙΣ (το οποίο στεγάζεται επί της οδού Σπάρτης 9, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη).

Παράδοση της προμήθειας: Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει µε δαπάνες του προμηθευτή τμηματικά ή άπαξ, κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή.

Τρόπος πληρωμήςΟ τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής: Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των ειδών που θα προμηθευτεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, ύστερα από την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής), με κατάθεση της συνολικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει ο ανάδοχος. Επιπλέον θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης προμήθειας μεταξύ των 2 μερών ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπάρτης 9, 54640, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310227311

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyn@arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως τις 7/12/2020 ώρα 12.00 π.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το  site της ΑΡΣΙΣ  www.arsis.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310227311

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

el