Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 72 διαμερισμάτων/κατοικιών και πέντε (5) επαγγελματικών χώρων που η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα

ESTIA image001

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α.Π.: ΠΡ 49/22 – 19.04.2022

Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης 72 διαμερισμάτων/κατοικιών και πέντε (5) επαγγελματικών χώρων που η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 9.731,08 € συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.       

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2022 (ως συνέχεια του ESTIA 2021 MIS 5092059), Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά  για την ασφαλιστική κάλυψη 72 διαμερισμάτων/κατοικιών και πέντε (5) επαγγελματικών χώρων που η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων έχει ήδη ή θα μισθώσει στην Αθήνα, με τηN διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 9.731,08 € συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.

Η ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ασφάλισης θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Η συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.731,08 € συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους, τέλους ή φόρου.  

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν για το σύνολο των ζητούμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και μπορούν να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους έως και την 26.04.2022 και ώρα 10:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους ως εξής: 

  • ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στη διεύθυνση της  ΑΡΣΙΣ  (οδός Μαυρομματαίων, αρ. 43, ΤΚ 10434)  ή
  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiasupplies.arsis@gmail.com, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg). 

 Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΑΡΣΙΣ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2108259880 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: estiasupplies.arsis@gmail.com

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε εδώ

Για τους πίνακες με τις διευθύνσεις των ακινήτων πατήστε εδώ

el