Add Your Heading Text Here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Κοινωνικούς Φροντιστές – Επιμελητές για εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, την Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Κοινωνικούς Φροντιστές – Επιμελητές για εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, την Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα. 

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως) και διαρκούν  12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 01/09/2020.

Περιγραφή καθηκόντων:

Οι φροντιστές στην ΑΡΣΙΣ είναι τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τα ζητήματα καθημερινότητας των φιλοξενουμένων στις δομές της οργάνωσης. Αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας στην καθημερινότητα των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Επιβλέπουν την καθημερινή διαβίωση, παρέχουν υλικά, επιλύουν δυσκολίες και κωλύματα της καθημερινότητας, προσφέρουν βοήθεια και ελέγχουν την τήρηση των κανόνων φιλοξενίας τους κανόνες συμπεριφοράς στους φιλοξενούμενους (πάντα στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους).

Συγκεκριμένα: 

• Μεριμνούν για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, καθώς και η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες, αν κριθεί απαραίτητο. 

• Πραγματοποιούν συνοδείες εκτός Δομής.

• Αναλαμβάνουν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό. Υποστηρίζουν τη σχολική φοίτηση και την εκπαιδευτική προετοιμασία, καθώς και εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

• Έχουν σταθερή και άμεση συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες της δομής. (κοινότητα, ομάδες ορόφων, συλλογικές κουζίνες κ.λπ.).

• Συνεργάζονται άμεσα με την κοινωνική υπηρεσία και ενημερώνουν και δέχονται συμβουλευτική βοήθεια για την διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή ζωή των παιδιών και υποπίπτουν στην αντίληψή τους 

• Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης του έργου του φροντιστή – επιμελητή: Βιβλίο βάρδιας, παρουσιολόγια, αναφορά έργου κλπ.

• Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των ωφελούμενων σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τρόποι καθαριότητας, πρόγραμμα καθαριότητας κ.λπ.).

• Αναλαμβάνουν τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας.

• Αναλαμβάνουν τον έλεγχο τήρησης των κανόνων σωστής λειτουργίας στις δομές.

• Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών

• Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

• Άδεια Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα:

  • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Γερμανικών ή Γαλλικών.
  • Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
  • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά την συνέντευξη:

  • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
  • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 31/07/2020 και ώρα 15:00 μ.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και το όνομα της πόλης που τους ενδιαφέρει (για παράδειγμα ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el