Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκηρύξεις θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη υπηρεσιών και δράσεων για τους πρόσφυγες στην Ήπειρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια του προγράμματος “ARSIS Refugees Project in Epirus Region” σε συνεργασία με την OXFAM Novib και με την χρηματοδότηση του ταμείου Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO):

2/ Θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού,
 • Ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στους ωφελούμενους,
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων,
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και των άλλων ευάλωτων περιπτώσεων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης,
 • Οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα,
 • Κοινωνική στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών και των κηδεμόνων τους κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων,
 • Κριτική ικανότητα, παρατήρηση και εντοπισμός περιπτώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων trafficking, παιδιών/οικογενειών σε κίνδυνο ή ατόμων/ οικογενειών με αυξημένη ευαλωτότητα και παραπομπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
 • Συμμετοχή στις διαδραστικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινοτικές δραστηριότητες,
 • Διατήρηση στατιστικών δεδομένων για τους τομείς αρμοδιότητας του,
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας,
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • Εντοπιότητα,
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Διάρκεια απασχόλησης:
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/1/2018 έως 31/1/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Τόπος απασχόλησης:
Κοινωνική Υπηρεσία στα Ιωάννινα και ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο.

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
40 ώρες

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 25/12/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – HELP DESK.

 

2/Θέσεις Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Υποστήριξη, μέσω διερμηνείας και διαμεσολάβησης, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των ομάδων πεδίου της ΑΡΣΙΣ σε λήψη κοινωνικών ιστορικών, συνοδεία σε υπηρεσίες, διαχείριση θεμάτων που αφορούν τους εξυπηρετούμενους κ.τ.λ.,  
 • Διερμηνεία ατομικών συνεδριών με εξυπηρετούμενους,
 • Διερμηνεία ομαδικών εργαστηρίων, δραστηριοτήτων και συζητήσεων,
 • Υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κατά το Outreach και την επαφή με την κοινότητα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή/και Αγγλικής Γλώσσας,
 • Γνώση Φαρσί – Νταρί, Σορανί – Κιρμαντζί (Μητρική Γλώσσα),
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ,
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων,
 • Ικανότητα συνεργασίας με διαφορετικές ομάδες.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης,
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες,
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας,
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες,

Διάρκεια απασχόλησης:
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/1/2018 έως 31/1/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Τόπος απασχόλησης:
Κοινωνική Υπηρεσία στα Ιωάννινα και ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο.

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
40 ώρες

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 25/12/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ – HELP DESK

 

1/ Θέση Παιδαγωγού

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Μεθοδική προετοιμασία, συντονισμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, εντός των φιλικών προς τα παιδιά χώρων της ΑΡΣΙΣ στην Ήπειρο, αλλά και με την τοπική κοινωνία,
 • Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων και ενημερωτικών δράσεων στη τοπική κοινότητα,
 • Κατάλληλη προετοιμασία των χώρων και του υλικού για διεξαγωγή δράσεων με προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών, αλλά και την αποφυγή των διακρίσεων,
 • Προσαρμογή των δράσεων, με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις ευάλωτες περιπτώσεις (π.χ. παιδιά με ειδικές ανάγκες),
 • Διατήρηση αρχείου συμμετεχόντων στις δραστηριότητες και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων,
 • Εντοπισμός των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων ή/και των οικογενειών τους που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης,
 • Κριτική ικανότητα, παρατήρηση και εντοπισμός περιπτώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων trafficking, ενδοοικογενειακής βίας κ.τ.λ.., παιδιών/οικογενειών σε κίνδυνο ή με αυξημένη ευαλωτότητα, με στόχο την περαιτέρω παραπομπή σε άλλες ομάδες της ΑΡΣΙΣ ή αρμόδιες Υπηρεσίες, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ευρύτερης ομάδας συντονισμού, σχετικά με τα καθήκοντα, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων,
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία ως παιδαγωγός,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας,
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 • Εθελοντική εργασία σε σχετικούς με το προσφυγικό/μεταναστευτικό φορείς,
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών, αραβικών ή φαρσί),
 • Εντοπιότητα,
 • Άδεια οδήγησης.

Διάρκεια απασχόλησης:
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/1/2018 έως 31/1/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Τόπος απασχόλησης:
Κοινοτικό Κέντρο στα Ιωάννινα και ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο.

Ώρες εργασίας (εβδομαδιαίως):
40 ώρες

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 25/12/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishpeiros@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ – CFS

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

el