Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Επικοινωνίας πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 152/21 
Ημερομηνία: 03/02/2021

Η αρχική πρόσληψη θα είναι από 10/03/2021 έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου Επικοινωνίας πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Μέσων Επικοινωνίας / Διοίκησης Επικοινωνίας ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών.
• Αριστο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας
• Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση website
• Αριστη γνώση διαχείρισης social media και δημιουργίας content
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις

Απαραίτητες δεξιότητες που θα συνεκτιμηθούν στη συνέντευξη:
• Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
• Αναλυτική σκέψη και αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
• Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

Συνεκτιμημένα προσόντα:
• Εμπειρία σε θέματα που αφορούν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες πληθυσμού, μετανάστες/ πρόσφυγες ή/και άπτονται και της παιδικής προστασίας.
• Δίπλωμα οδήγησης

Καθήκοντα:
• Συνεργασία με τα ΜΜΕ (Media Relations)
• Διαμόρφωση και ανάπτυξη της στρατηγικής επικοινωνίας που αφορά τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και εκτέλεση των στρατηγικών της οργάνωσης σε συνεργασία με το τμήμα advocacy
• Συμμετοχή στην προετοιμασία και υλοποίηση των εκδηλώσεων της οργάνωσης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τετάρτη 17/02/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου Επικοινωνίας».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης
  Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 19/02/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 22/02/2021.
Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 25/02/2021 και 26/02/2021.
Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el