Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 811/21
Ημερομηνία: 12/05/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά έως 30/06/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επόπτη Στέγασης πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 • Γνώση Αραβικών/ Φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυνατότητα απλών τεχνικών εργασιών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.)

Συνεκτιμημένα προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα

 • Ευθύνη του είναι η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού, (εντός δομής π.χ τραυματισμός ωφελούμενου ή σε διαμέρισμα πχ διακοπή ρεύματος) αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση,  του Συντονιστή.
  • Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των οικογενειών σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, ώρες και τρόπος μοιράσματος του φαγητού, τρόποι καθαριότητας, πρόγραμμα καθαριότητας, παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης, επεξήγηση προγράμματος μαγειρέματος κ.λπ.).
  • Αναλαμβάνει τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας όπως και του βασικού εξοπλισμού για αυτήν.
  • Αναλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των κανόνων σωστής λειτουργίας στις δομές.
  • Συνεργάζεται με το προσωπικό καθαριότητας, όπου υπάρχει, και τους φιλοξενούμενους για να τηρείται ο χώρος καθαρός.
  • Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των χώρων φιλοξενίας και την αναπλήρωση τυχόν χαλασμένων –κατεστραμμένων  ή αναλώσιμων ειδών.
  • Καταγράφει και μεταφέρει  τα αιτήματα των οικογενειών για ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης. Αν έχει την δυνατότητα ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές σε πρώτο χρόνο, ενημερώνοντας πάντα την κοινωνική υπηρεσία.
  • Φροντίζει για την καταγραφή και έγκαιρη ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού για ζητήματα ελλείψεων (τρόφιμα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, συσκευές κ.λπ.) και βλαβών του υπάρχοντος εξοπλισμού ή και κτιριακών προβλημάτων.
  • Ελέγχει τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού κάθε φύσεως και των αγαθών γενικότερα (αποθήκη) και αναλαμβάνει την καταγραφή τους.
  • Ελέγχει την κατάσταση των φαγητών και των χώρων αποθήκευσής τους στις δομές και παραλαμβάνει τα γεύματα από την τροφοδοσία.
  • Αναλαμβάνει τη διανομή βασικών αγαθών στους χώρους φιλοξενίας.
  • Φροντίζει για την έγκαιρη αντικατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μετά την ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού, και την έγκαιρη επισκευή βλαβών όπου χρειάζεται.
  • Ελέγχει την εργασία εξωτερικών συνεργατών (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ) κατά την διάρκεια αλλά και στο τέλος αυτής.
  • Έχει την ευθύνη του στησίματος των δωματίων και των διαμερισμάτων που είναι στην ευθύνη της κάθε δομής (στησίματα κρεβατιών, ντουλάπας, επιδιορθώσεις κ.λπ.).
  • Μεριμνά για τη συντήρηση και τη φροντίδα των κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων.
  • Υποστηρίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος της δομής όπως αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ανθρώπων και της ίδιας της δομής.
  • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός Δομής
  • Προετοιμάζει τα γεύματα στις προκαθορισμένες ώρες. Επιμελείται την καθαριότητα του χώρου φαγητού, της κουζίνας και το πλύσιμο των σκευών.
  • Αναλαμβάνει την πρωινή προετοιμασία, το ξύπνημα, την επιμέλεια φαγητού και συνοδεία των φιλοξενούμενων (αν κριθεί απαραίτητο) προς και από το σχολείο.
  • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό ή μόνοι τους. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
  • Έχει σταθερή και άμεση συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες της δομής. (κοινότητα, ομάδες ορόφων, συλλογικές κουζίνες κ.λπ.).
  • Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και την καλή χρήση υλικών και χώρων από τους ωφελούμενους.
  • Συμμετέχει στην ομάδα προσωπικού και στην εποπτεία προσωπικού. Επίσης συμμετέχει στις ολομέλειες πόλης της οργάνωσης και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του κεντρικά.
  • Συνεργάζεται άμεσα με την κοινωνική υπηρεσία μιας και είναι αυτός/ή που έρχεται σε συνεχή επαφή με τους ωφελούμενους και ως εκ τούτου γίνεται αποδέκτης ιδιαίτερων συνηθειών, συμπεριφορών, πληροφοριών κλπ.
  • Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη αναφορών έργου και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ρόλο τους
  • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης του έργου του φροντιστή – επιμελητή: Βιβλίο βάρδιας, παρουσιολόγια, αναφορά έργου κλπ.
 • Συμμετέχει στις  ομαδικές συναντήσεις της Διεπιστημονικής Ομάδας, Ολομέλειας και Εποπτείας της Δομές, καθώς και σε συναντήσεις της Οργάνωσης, καθώς και σε προτεινόμενες εκπαιδευτικές συναντήσεις/σεμινάρια.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 23/05/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 24/05/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 26/05/20210.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 27/05/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el