Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης στα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν 1 θέση επιμελητή- φροντιστή, μερικής απασχόλησης.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα Προσόντα:

– Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα:

– Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, κατά προτίμηση Παιδαγωγικών Σπουδών.
– Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
– Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων.
– Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικών.
– Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
– Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο.

Καθήκοντα:

Οι φροντιστές στην ΑΡΣΙΣ είναι τα πρόσωπα που υποστηρίζουν και διαμεσολαβούν τα ζητήματα καθημερινότητας των φιλοξενουμένων στις δομές της οργάνωσης. Αποτελούν βασικά πρόσωπα αναφοράς και φροντίδας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Είναι ο άνθρωπος που δίνει υλικά, επιλύει δυσκολίες και κωλύματα της καθημερινότητας, προσφέρει βοήθεια και υπενθυμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς στους φιλοξενούμενους (πάντα στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του).

  • Ευθύνη του είναι η άμεση εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων, καθώς και η νυχτερινή φύλαξη τα σαββατοκύριακα και τις Αργίες, αν κριθεί απαραίτητο. 
  • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός Δομής.
  • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
  •  Έχει σταθερή και άμεση συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της δομής, προκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινοτική ζωή και οι κοινοτικές διαδικασίες της δομής. (κοινότητα, ομάδες ορόφων, συλλογικές κουζίνες κ.λπ.).
  • Συνεργάζεται άμεσα με την κοινωνική υπηρεσία μιας και είναι αυτός/ή που έρχεται σε συνεχή επαφή με τους ωφελούμενους και ως εκ τούτου γίνεται αποδέκτης ιδιαίτερων συνηθειών, συμπεριφορών, πληροφοριών κλπ.
  • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης του έργου του φροντιστή – επιμελητή: Βιβλίο βάρδιας, παρουσιολόγια, αναφορά έργου κλπ.
  • Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των ωφελουμένων σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τρόποι καθαριότητας, πρόγραμμα καθαριότητας κ.λπ.).
  • Αναλαμβάνει τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας.
  • Αναλαμβάνει τον έλεγχο τήρησης των κανόνων σωστής λειτουργίας στις δομές.
  • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά την συνέντευξη:

– Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
– Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
– Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
– Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Τόπος απασχόλησης: Βόλος (κέντρο πόλης) 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.sav@outlook.com έως τις 08/10/2019, τα κάτωθι, 

με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Φροντιστή/ Επιμελητή».

1.      Βιογραφικό Σημείωμα
2.      Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.      Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2.      Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 09/10/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από τις 14/10 ως τις 18/10/2019. 

Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν είτε από το site της ΑΡΣΙΣ είτε τηλεφωνικά.

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el