Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπεύθυνου/ης Δράσεων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3419
Ημερομηνία: 05/01/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπεύθυνου/ης  Δράσεων.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Υπεύθυνου/ης Δράσεων πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ, Παιδαγωγικής Σχολής, Φιλοσοφικής Σχολής, Πολιτισμικών Σπουδών ή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο
 • Καλή Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες ή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων  τυπικής και μη  εκπαίδευσης ανηλίκων
 • Εμπειρία στην οργάνωση δράσεων για παιδιά
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Εμπειρία με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Άνεση στην επικοινωνία με ομάδες παιδιών , κοινότητες, τοπικούς φορείς και δυνατότητα αυτοσχεδιασμού

Καθήκοντα:

 • Τον σχεδιασμό, την μεθόδευση και την οργάνωση δραστηριοτήτων και δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση των ωφελούμενων από τον ψυχικό πόνο, στην εκτόνωση και την αποφόρτισή τους,  στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής τους, στην ανάπτυξη των ταλέντων τους, στην διασύνδεσή τους με την κοινότητα, την κοινωνικοποίησή τους και την δημιουργία ομαδικού κλίματος σε ετερόκλιτες ομάδες παιδιών.
 • Την ατομική ενασχόληση με τους ωφελούμενους για να ανακαλύπτει και να προωθεί τις ιδιαίτερες κλίσεις ή ανάγκες κάθε παιδιού, μέσα από τη διοργάνωση ομαδικών εκδρομών, δράσεων και παιχνιδιών.
 • Την επαφή των ωφελούμενων με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την τοπική κοινωνία και κουλτούρα, διατηρώντας στο προσκήνιο την ιδιαίτερη καταγωγή κάθε παιδιού και αναζητώντας πάντα δίαυλους επικοινωνίας με τις αναφορές του.
 • Αναζήτηση/ διασύνδεση με πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους με σκοπό την ανεύρεση δραστηριοτήτων (ατομικών και ομαδικών) για τους ανήλικους.
 • Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης εντός της Δομής αλλά και στον ιστό της πόλης.
 • Προετοιμασία και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην πόλη.
 • Προετοιμασία και σχεδιασμός αναγκών σε μηνιαία βάση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 13/01/2021  στις 12:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Υπεύθυνου/ης Δράσεων στη δομή Ωραιοκάστρου».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
 4. Φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης Η/Υ
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

 Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 13/01/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 13/01/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 14/01/2021 έως τις 15/01/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el