Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο

espa metoikos
espa metoikos

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 5811

Ημερομηνία 22/12/2022

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση Βοηθού Μάγειρα.

Η αρχική διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/01/2023, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος χρηματοδότησης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση Μάγειρα/Βοηθού Μάγειρα παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Βασική γνώση Αγγλικών 
 • Εθελοντική εργασία 

Συνεκτιμημένα προσόντα 

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας 
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια 
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

Καθήκοντα 

 • Είναι υπεύθυνος/η για την παρασκευή όλων των γευμάτων για 30 ανήλικα παιδιά την τήρηση των κανόνων υγιεινής και φροντίδας τροφίμων, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του 
 • Προετοιμασία και παρασκευή πρωινού, μεσημεριανού απογευματινού και βραδινού φαγητού. 
 • Συνεργασία με το διαχειριστή για αγορά και παραγγελία αγαθών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις παραγγελίες. 
 • Επίβλεψη και καθαριότητα των χώρων της κουζίνας 
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, βιβλίων αποθήκης κλπ. 
 • Τακτοποίηση του χώρου φαγητού. Διανομή των γευμάτων σε συγκεκριμένες ώρες και καθαρισμός-τακτοποίηση σκευών μαγειρικής και διατροφής και χώρου κουζίνας. 
 • Ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων, ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες κ.λπ.).
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 24 (σε περιπτώσεις αδειών του μάγειρα πλήρους απασχόλησης δύναται να εργάζεται έως και 40 ώρες εβδομαδιαίως)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  ή έγχαρτα στα Γραφεία της ΑΡΣΙΣ επί της οδού Λέοντος Σοφού 26 με λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, έως τις 09/01/2023 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα- Ωραιόκαστρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο των ενσήμων (για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας)
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 11/01/2023 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 12/01/2023.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης ή online μέσω skype στις 13/01/2023.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να μην έχει  καταδικαστεί ο (υποψήφιος/α)  εργαζόμενος/η  για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα   ( εξαιρούνται οι παραβάσεις του ΚΟΚ) και η αντίστοιχη προσκόμιση ποινικού μητρώου.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el