Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας οδηγού πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Πρόγραμμα: «National Emergency Response Mechanism for Unaccompanied Minors in Precarious Living Conditions in Thessaloniki, as alternative to protective custody», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Εντοπισμού και Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – άστεγων ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Οδήγηση αυτοκινήτου και βαν του φορέα  για την μεταφορά ωφελούμενων και συνοδών του Προγράμματος, μεταφορά ειδών και εκτέλεση εξωτερικών εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του προγράμματος.

Εκτέλεση λοιπών υποστηρικτών καθηκόντων που θα του/της ανατίθενται, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες του προγράμματος.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των ωφελούμενων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως οδηγός
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης τύπου Β
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Δίπλωμα οδήγησης τύπου Δ
 • Προηγούμενη παρόμοια απασχόληση ή εθελοντική εργασία στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό/ ευάλωτες ομάδες.
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2022 με πιθανότητα ανανέωσης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση οδηγού»

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el