Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 359

Ημερομηνία: 9/4/2021

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Φροντιστή στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 30/4/2021 με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση: Μία θέση Φροντιστή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Παιδαγωγού ή Εκπαιδευτικού ή Φιλολογίας ή Κοινωνικών Επιστημών ή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους με ασυνόδευτα ανήλικα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης – Β Κατηγορίας  τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών 
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα:

 • Ο/Η φροντιστής/ κοινωνικός φροντιστής/ρια θα απασχολείται στα διαμερίσματα της Μονάδας του Προγράμματος «Πύλη» στα Ιωάννινα υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργίας τους. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στα διαμερίσματα και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.
 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράμει στη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων.
 • Επικουρεί τον κάθε ανήλικο και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με τον Πυλώνα Προσωπικής Ανάπτυξης που έχει αναλάβει. Οι Πυλώνες Προσωπικής Ανάπτυξης είναι οι εξής: α) Πυλώνας Άτυπης Εκπαίδευσης, Δραστηριοτήτων και Προσανατολισμού στην πόληβ) Πυλώνας Υγείας, Προσωπικής Υγιεινής, Τεχνικών Ζητημάτων και Διανομών γ) Μαγειρική, Οικονομική Διαχείριση, Εκπαίδευση Έρευνας Αγοράς. Ο Φροντιστής συμβάλει στο σχεδιασμό του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ανάλογα με τον κάθε πυλώνα και ενημερώνει την διεπιστημονική ομάδα σε περίπτωση που παρουσιάζονται σοβαρές δυσλειτουργίες και δυσκολίες στην τήρηση του σχετικού σχεδιασμού. 
 • Στα πλαίσια του ρόλου του θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις μαγειρικής ώστε να συνδράμει αν κρίνεται αναγκαίο του φιλοξενούμενος στην καθημερινή προετοιμασία των γευμάτων τους.
 • Συνδράμει τον Κοινωνικό Λειτουργό και την ομάδα υποστήριξης στην κατάρτιση προγράμματος δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτό-συντήρησης των ανηλίκων βάσει του πυλώνα που έχει αναλάβει και βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε ανηλίκου.
 • Οφείλει να ελέγχει τακτικά το διαμέρισμα και να επικοινωνεί με την ομάδα υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στο διαμέρισμα ή στον εξοπλισμό του καθώς και να ελέγχει το διαμέρισμα ώστε να είναι καθαρό και περιποιημένο.
 • Απασχολείται ως προσωπικό βραδινής εποπτείας των διαμερισμάτων και πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους σε αυτά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.
 • Αναλαμβάνει την πρωινή προετοιμασία, το ξύπνημα, την συνοδεία των παιδιών (αν κριθεί απαραίτητο) προς και από το σχολείο. 
 • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με την ομάδα υποστήριξης ή μόνος του. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή (π.χ. αναφορά βάρδιας) καθώς και άλλες αναφορές του προγράμματος (π.χ. προϋπολογιστικά και απολογιστικά φύλλα πυλώνων). 
 • Αναφέρεται στην  Συντονίστρια/Συντονιστή της Δομής και το Γενικό Συντονιστή.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com έως τις 19/4/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή στα Ιωάννινα–Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εάν υπάρχουν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 20/4/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 21/4/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώραδια ζώσης ή μέσω διαδικτύου (skype, webex) από τις 22/4/2021 έως τις 23/4/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el