Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ διατηρεί 354 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο, σε 60 νοικιασμένα διαμερίσματα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης Φροντιστή στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/12/2019, με προοπτική ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασική γνώση υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών εργασιών ή επισκευής ηλεκτρικών συσκευών
 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα Επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασική γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγηση δίκυκλου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανακαινίσεις κτιρίων και λοιπών χώρων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό  και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Καθήκοντα:

 • φροντίδα της καθημερινής διαβίωσης και της κάλυψης των αναγκών των φιλοξενουμένων
 • Διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή των εξυπηρετούμενων
 • Τακτικός έλεγχος της κατάστασης της υποδομής και του εξοπλισμού των διαμερισμάτων του προγράμματος, καθώς και των μετρήσεων των μετρητών νερού, ρεύματος, αερίου κ.α.
 • Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων και αποκαταστάσεων βλαβών
 • Αποκατάσταση των βλαβών, όπου είναι εφικτό ή συνεργασία με εξωτερικούς τεχνίτες/ συνεργεία, όπου δεν είναι.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
 • Επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων
 • Μεταφορά εξοπλισμού από και προς τα διαμερίσματα και την αποθήκη της ΑΡΣΙΣ
 •  
 • Ευθύνη του είναι η 24ωρη ανταπόκριση, μόνο σε περίπτωση κρίσης ή επείγοντος περιστατικού, (εντός δομής π.χ τραυματισμός ωφελούμενου ή σε διαμέρισμα πχ διακοπή ρεύματος) αναλαμβάνει τη διαχείριση του περιστατικού με την ταυτόχρονη ενημέρωση,  του Συντονιστή.
 • Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των οικογενειών σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας (ώρες κοινής ησυχίας, διαχείριση και σωστή λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, τρόποι καθαριότητας κ.λπ.).
 • Αναλαμβάνει τον έλεγχο υγιεινής & καθαριότητας των χώρων φιλοξενίας όπως και του βασικού εξοπλισμού για αυτήν.
 • Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό των χώρων φιλοξενίας και την αναπλήρωση τυχόν χαλασμένων –κατεστραμμένων  ή αναλώσιμων ειδών.
 • Καταγράφει απώλειες – καταστροφές μετά το πέρας της φιλοξενίας των ωφελούμενων και αναλαμβάνει την αποκατάσταση αυτών
 • Επιδιορθώνει τις βλάβες στην υποδομή του διαμερίσματος και στον εξοπλισμό αυτού
 • Ελέγχει την εργασία εξωτερικών συνεργατών (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κλπ) κατά την διάρκεια αλλά και στο τέλος αυτής.
 • Είναι υπεύθυνος για την συλλογή κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ.
 • Συνδράμει, με την χρήση αποκλειστικά των οχημάτων της οργάνωσης, σε εσωτερικές μεταφορές υλικών (μετακομίσεις κλπ).
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Συνεργάζεται άμεσα με την κοινωνική υπηρεσία μιας και είναι αυτός/ή που έρχεται σε συνεχή επαφή με τους ωφελούμενους και ως εκ τούτου γίνεται αποδέκτης ιδιαίτερων συνηθειών, συμπεριφορών, πληροφοριών κλπ.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης του έργου του φροντιστή – επιμελητή, όπως αυτά καταρτίζονται από τη τοπική συντονίστριά του έργου

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Τόπος Εργασίας: Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο estiaapartments@arsis.gr έως τις 20/6/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Φροντιστή».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 21/6/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια μέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 22/6/2019 ως τις 24/6/2019.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el