Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή στη Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη.

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ044

Ημερομηνία: 08/07/2020

Η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/ Κοινωνικού Φροντιστή εκ περιτροπής εργασίας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον  1 έτους με ασυνόδευτα ανήλικα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης – Β Κατηγορίας (ΙΧ αυτοκινήτου και βαν 9+ θέσεων)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους οδήγησης βαν

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα:

 • Ο/Η φροντιστής/ κοινωνικός φροντιστής/ρια θα απασχολείται στα διαμερίσματα της Δυτικής Μονάδας του Προγράμματος «Πύλη» στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργίας τους, καθώς και στην αποθήκη της Οργάνωσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στα διαμερίσματα και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.
 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράμει στη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και εγγράφων.
 • Επικουρεί τον κάθε ανήλικο και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με τον Πυλώνα Προσωπικής Ανάπτυξης που έχει αναλάβει. Οι Πυλώνες Προσωπικής Ανάπτυξης είναι οι εξής: α) Εκπαίδευση, Χαρτογράφηση Υπηρεσιών β) Υγεία, Διανομές, Καθαριότητα γ) Μαγειρική, Οικονομική Διαχείριση, Εκπαίδευση Έρευνας Αγοράς. Ο Φροντιστής συμβάλει στο σχεδιασμό του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ανάλογα με τον κάθε πυλώνα και ενημερώνει την διεπιστημονική ομάδα σε περίπτωση που παρουσιάζονται σοβαρές δυσλειτουργίες και δυσκολίες στην τήρηση του σχετικού σχεδιασμού.
 • Συνδράμει τον Κοινωνικό Λειτουργό και την ομάδα υποστήριξης στην κατάρτιση προγράμματος δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτό-συντήρησης των ανηλίκων βάσει του πυλώνα που έχει αναλάβει και βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε ανηλίκου.
 • Οφείλει να ελέγχει τακτικά το διαμέρισμα και να επικοινωνεί με την ομάδα υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς στο διαμέρισμα ή στον εξοπλισμό του.
 • Δύναται να απασχολείται ως προσωπικό βραδινής εποπτείας των διαμερισμάτων και να πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους σε αυτά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.
 • Αναλαμβάνει την πρωινή προετοιμασία, το ξύπνημα, την επιμέλεια φαγητού και συνοδεία των παιδιών (αν κριθεί απαραίτητο) προς και από το σχολείο.
 • Αναλαμβάνει δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με την ομάδα υποστήριξης ή μόνος του. Υποστηρίζει το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζει εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης, σχεδιάζει, οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή (π.χ. αναφορά βάρδιας) καθώς και άλλες αναφορές του προγράμματος.
 • Αναφέρεται στην  Συντονίστρια της Δομής και τη Γενική Συντονίστρια.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):24 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@gmail.com έως τις 15/7/2020 στις 15:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Φροντιστή – Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (έαν υπάρχουν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 16/07/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 16/07/2020.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από τις 17/07/2020 έως τις 18/07/2020. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el