Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3694
Ημερομηνία: 22/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων της δομής.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία με σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ ή Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής ή Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΤΕ/ ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εποπτεία επαγγελματικών ομάδων).
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Αποδεδειγμένη Επαγγελματική εμπειρία 5 ετών στη διαχείριση ομάδων εποπτείας και αποσυμφόρησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
 • Βάση έδρας στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική Εργασία

Καθήκοντα:

 • Βασικό του καθήκον, είναι να πραγματοποιεί ομαδικές συναντήσεις εποπτείας με όλα τα μέλη προσωπικού της δομής μηνιαίως. Η εξωτερική εποπτεία έχει σκοπό την αποφόρτιση, την εκπαίδευση και τη ομαλή συνεργασία του προσωπικού. Κρίνεται απαραίτητη για να μπορούν οι συνάδελφοι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε αυτό το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, να μπορούν να παραμένουν αποτελεσματικοί, χωρίς να κινδυνεύουν από επαγγελματική εξουθένωση.
 • Στα πλαίσια της εποπτείας, εκτός από την αποφόρτιση, υπάρχει υποστήριξη στη συνεργασία της ομάδας, καθώς και υποστήριξη της παρέμβασής για τις πιο δύσκολες υποθέσεις.
 • Από την εποπτεία προκύπτει και το υλικό, το οποίο αργότερα χρησιμοποιείται για την περαιτέρω εκπαίδευση και υποστήριξη της ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com  έως τις 04/04/2021 στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εξωτερικού Επόπτη στη δομή «Έλλη» Αλεξανδρούπολη.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (αν απαιτείται)
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 05/04/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 05/04/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 06/04/2021 έως τις 07/04/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el