Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα/ Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Φαρσί, Νταρί, Παστού για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας και του Κέντρου Ενημέρωσης της ΑΡΣΙΣ για τον Εντοπισμό και την Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης φαρσόφωνου διερμηνέα – διαπολιτισμικού μεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας και του Κέντρου Ενημέρωσης για τον Εντοπισμό και την Υποστήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ). Προς τούτο, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης (Info Desk) και Κινητή Μονάδα (Mobile Unit) για τον εντοπισμό, την υποστήριξη και την παραπομπή ασυνόδευτων ανηλίκων – αστέγων ή διαβιούντων σε επισφαλείς συνθήκες – σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας μέσω του ΕΜΕΑ και της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση για την υποστήριξη του έργου του Κέντρου Ενημέρωσης και της Κινητής Μονάδας της ΑΡΣΙΣ με τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα:

 • Επακριβή διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ του προσωπικού και των εξυπηρετούμενων στους χώρους του Κέντρου Ενημέρωσης, χωρία καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο και με πλήρη εχεμύθεια.
 • Συνοδεία και διερμηνεία σε Αστυνομικά Τμήματα Αναφοράς για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των ανηλίκων, καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες, ιατρικές δομές κ.λπ.
 • Συνοδεία και διερμηνεία κατά την μεταφορά των ανηλίκων στις εκάστοτε δομές φιλοξενίας.
 • Συνοδεία της ομάδας Streetwork και διερμηνεία κατά την πραγματοποίηση της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο ή σε άλλους χώρους παρέμβασης.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντά του καθώς και την προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί, Νταρί, Παστού
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας ως και την 20η Ιανουαρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Παστόύ».

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el