Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Εργασιακού Συμβούλου πλήρους απασχόλησης στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα

logo amif kai tame 2

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1340/21  

Ημερομηνία: 27/07/2021

Το Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Εργασιακού Συμβούλου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά μέχρι 30/09/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Εργασιακού Συμβούλου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών στην συμβουλευτική εργασίας και επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
 • Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη ωφελούμενων του κέντρου, με βάση δικό τους αίτημα, στην προσπάθεια ένταξης τους στην αγορά εργασίας ή/και την αναζήτηση πληροφορίας που θα επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ασφαλέστερη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών τους στο συγκεκριμένο πεδίο. Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων.
 • Υποστήριξη των ωφελούμενων στον εντοπισμό και την ανάδειξη δεξιοτήτων.
 • Εκπαίδευση των ωφελούμενων στις τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και στη διαδικασία συνεντεύξεων.
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και υποστήριξη τους σε τεχνικά θέματα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.τ.λ.).
 • Δημιουργία δικτύου δυνάμει εργοδοτών και διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση ωφελούμενων και την προσέλκυση δυνάμει εργοδοτών και συνεργατών.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 04/08/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εργασιακού Συμβούλου στο Κοινωνικό Κέντρο στην Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση 
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 06/08/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 07/07/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 10/08/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el