Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα-Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Νταρί/Παστού για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

IOM Triple LOGO Horizontal LR

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» , τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας:Διερμηνέας-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Νταρί/Παστού

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα Έβρου

Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα

Νομοί Παρέμβασης: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη

Τύπος Σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Εργασίας ή Έργου πλήρους απασχόλησης

Διάρκεια Έργου: Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/09/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 02/08/2021 μέσω email στο arsis.office.evros@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα:

 «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα-Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Φαρσί/Παστού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  –θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Περιγραφή  θέσης εργασίας

Θέση Εργασίας : Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

Αριθμός Θέσεων : 1

Σκοπός θέσης εργασίας: Η υποστήριξη μέσω διερμηνείας της κινητής ομάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη διερμηνεία ατομικών συνεδριών με ασυνόδευτους ανήλικους που εισέρχονται στην Ελλάδα από τα σύνορα του Έβρου και τη διασφάλιση της σωστής ενημέρωσής τους σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την ομάδα μέσω της διερμηνείας σε όλες τις παρεμβάσεις της στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεφώνου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί/Παστού.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Urdu, Farsi, Bengali, French, etc)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

.

Καθήκοντα:

 • Να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους ιδιαίτερους νομικούς όρους και την νομική κατάσταση που αφορά σε κάθε ωφελούμενο.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να είναι ενημερωμένος σχετικά με το θέμα της συνεδρίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει σωστά και κατά τρόπο εύληπτο όλα τα στοιχεία της συνομιλίας.
 • Να μεταφράζει έγγραφα στη γλώσσα που γνωρίζει.
 • Να συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω Skype.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2019 μια Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης. Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η υποστήριξη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων διαχωρισμένων από τους γονείς τους από τον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή εστιάζει την παρέμβασής της στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο Έβρου και επισκέπτεται τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης καθώς και τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης για τον εντοπισμό και υποστήριξη του προαναφερθέντα πληθυσμού.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el