Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Γαλλικών μερικής απασχόλησης στο ευρωπαϊκό έργο TIATAS – Διακρατική Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ TIATAS 2022

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 156/22
Ημερομηνία: 11/05/2022

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Γαλλικών στα πλαίσια του προγράμματος «TIATAS: Transnational Initiative Against Trafficking in the Context of European Asylum Systems».

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Γνώση Γαλλικών.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, σχετική με το πληθυσμό υποστήριξης.
 • Εθελοντική εργασία σε Φορείς που  δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Δεξιότητες  συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.

 Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.
 • Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού Ιστορικού.
 • Συνεργάζεται με άλλα τμήματα της Οργάνωσης και της Κοινότητας.
 • Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στους ωφελούμενους και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των μεταφραστών/ διερμηνέων.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 19/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στα πλαίσια του προγράμματος TIATAS στην Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο dpoathens@arsis.gr αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 20/05/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 23/05/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 24/05/2022. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el