Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα για την στελέχωση της ομάδας Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (streetwork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη   στελέχωση της ομάδας Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (streetwork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα, που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι ομάδες Streetwork της ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνουν σε όλα τα σημεία της πόλης όπου ζουν ή εργάζονται παιδιά, από τις 10:00 ως τις 22:00, προσπαθώντας να εντοπίσει ποια από αυτά είναι ασυνόδευτα στη χώρα μας ή διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας με τις οικογένειές τους. Μετά τον εντοπισμό η ομάδα αναλαμβάνει να υποστηρίξει κάθε παιδί ξεχωριστά, καταρτίζοντας ένα εξατομικευμένο πλάνο με βάση τις ανάγκες, αλλά και τις προθέσεις του. Το πρόγραμμα προσφέρει: πληροφόρηση και συμβουλευτική, ψυχό-κοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, υλική υποστήριξη (είδη υγιεινής, είδη διατροφής, ρουχισμού, υπόδησης, sleeping bags, κουβέρτες, σχολικά είδη κ.α.), διασύνδεση με δομές που παρέχουν φαγητό και συνοδεία, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν, ιατρική υποστήριξη μέσω παραπομπών και διεκπεραίωση των βασικών διοικητικών διαδικασιών (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην υπηρεσία ασύλου).

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η παροχή σε όλα τα παιδιά -συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων- ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης, μέσω των Κέντρων Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, όπου τα παιδιά βρίσκουν, επίσης, ένα φιλικό χώρο για να περνούν δημιουργικά και με ασφάλεια την ημέρα τους. Καθώς ο μέσος όρος παραμονής σε συνθήκες αστεγίας υπερβαίνει τον ένα μήνα, είναι καθοριστικής σημασίας η ομάδα  να οργανώνει την τακτική και συστηματική επικοινωνία-συνεργασία με τα παιδιά που παραμένουν στο δρόμο, έτσι ώστε να αξιολογείται η ευαλωτότητά τους, να διασφαλίζεται η προστασία τους και να καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους σε κάποια δομή φιλοξενίας.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του προγράμματος παρεμβαίνει σταθερά στα δύο αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης τα οποία είναι επιφορτισμένα με την τέλεση της προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τα παιδιά με υπηρεσίες και είδη, αλλά και ελέγχει, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων εντός των εγκαταστάσεων κράτησης, στις οποίες δε θα έπρεπε να βρίσκονται.  

Οι ομάδες Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο εντάσσονται στο έργο “Child protection, detention  monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese” (Agreement Symbol: GRC01/2019/0000000198). Το έργο  υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός θέσης εργασίας: Οι υποψήφιοι για τη θέση του Streetworker θα είναι υπεύθυνοι για τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που ζουν σε συνθήκες αστεγίας καθώς και για την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται σε προστατευτική φύλαξη σε χώρους κράτησης, αναλαμβάνοντας την ψυχοκοινωνική, νομική και υλική τους υποστήριξη αλλά και για την εποπτεία των υποθέσεων τους.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τη συστηματική παρουσία της ομάδας σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχει άστεγος πληθυσμός προκειμένου να εντοπίσουν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και παιδιά σε οικογένειες προσφύγων ή αιτούντων άσυλο. Μετά τον εντοπισμό των παιδιών αυτών, οι  επαγγελματίες αυτοί καθίστανται υπεύθυνοι για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί καθώς και ενός συνεκτικού πλάνου προστασίας του παιδιού, παρέχοντάς του υπηρεσίες για την υλική, νομική και ψυχοκοινωνική του στήριξη. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση εξατομικευμένων υποθέσεων (case management) και την πραγματοποίηση αξιολογήσεων για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (best interests assessment). Eπιπλέον, στις αρμοδιότητες των επαγγελματιών είναι και οι συστηματικές επισκέψεις σε χώρους κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων προκειμένου να παρασχεθεί υλική, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

• Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.

• Πτυχίο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

• Άδεια εργασίας (όπου απαιτείται)

• Ισχυρή εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.

• Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

• Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.

• Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.

• Καλή Αγγλική γραπτή και λεκτική επικοινωνία.

• Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

• Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

• Άδεια Οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές.
  • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
  • Εργασία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
  • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
  • Εθελοντισμός.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν α/ βιογραφικό σημείωμα, β/ επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση έως τις 03/11/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Streetworker.

Οι  υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

 *Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

 

UNHCREU AMIF EL
el