Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Διερμηνέα Παστού/Ουρντού για την στελέχωση ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο

Περιγραφή έργου: Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Οι ομάδες streetwork της ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνουν σε όλα τα σημεία της πόλης όπου ζουν ή εργάζονται παιδιά, από τις 10:00 ως τις 22:00, προσπαθώντας να εντοπίσει ποια από αυτά είναι ασυνόδευτα στη χώρα μας ή διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητες με τις οικογένειες τους. Μετά το εντοπισμό η ομάδα αναλαμβάνει να υποστηρίξει κάθε παιδί ξεχωριστά, καταρτίζοντας ένα εξατομικευμένο πλάνο με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προθέσεις του. Το πρόγραμμα προσφέρει: πληροφόρηση και συμβουλευτική, ψυχό-κοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, υλική υποστήριξη (είδη υγιεινής, είδη διατροφής, ρουχισμού, υπόδησης, sleeping bags, κουβέρτες, σχολικά είδη κ..α), διασύνδεση και συνοδεία, αν κριθεί απαραίτητο, με δομές που παρέχουν φαγητό καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν, ιατρική υποστήριξη μέσω παραπομπών και συνοδεία και διεκπεραίωση των βασικέών διοικητικών διαδικασίών (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην υπηρεσία ασύλου).

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του προγράμματος παρεμβαίνει σταθερά στα δύο αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης τα οποία είναι επιφορτισμένα με την τέλεση της προστατευτικής φύλαξη των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τα παιδιά με υπηρεσίες και είδη, αλλά και ελέγχει, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων εντός των εγκαταστάσεων κράτησης, στις οποίες δε θα έπρεπε να βρίσκονται.  

Το Πρόγραμμα Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Ο υποψήφιος για τη θέση του διερμηνέα θα στελεχώνει ομάδα κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, η οποία στοχεύει στον  εντοπισμό και υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων σε συνθήκη αστεγίας. Θα συμμετέχει με την υπόλοιπη ομάδα στις παρεμβάσεις στο δρόμο, θα συνδράμει στην διερμηνεία συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στο δρόμο, στο γραφείο, αλλά και σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων. Θα συνδράμει σε συνοδείες των παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία ή άλλους φορείς, ενώ θα διεκπεραιώνει και τη μετάφραση εγγράφων από ουρντού/παστού στα ελληνικά και αντίστροφα.

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Άριστη γνώση ομιλίας, κατανόησης και γραφής παστού ή/και ουρντού.
 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα προστασίας.
 • Κατανόηση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με νομικές ορολογίες αλλά και ιατρικούς όρους.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Εξαιρετικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες με αποδεδειγμένη πολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Καλή Αγγλική γραπτή και λεκτική επικοινωνία.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 •  Εθελοντισμός.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 •  Άδεια Οδήγησης.
 • Προηγούμενη εθελοντική απασχόληση με την ομάδα στόχου.

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε από τις 10.00 ως τις 18.00 ή από τις 14.00 ως τις 22.00.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τις 18/09/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  streetwork.vacancies@gmail.com με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διερμηνέα.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

UNHCREU AMIF EL
el