Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη 1 θέσης Εκπαιδευτικού – Ειδικού Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF

Θέση: Εκπαιδευτικός – Ειδικός Παιδαγωγός πλήρους απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης:

Αναλαμβάνει την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των παιδιών που φέρουν γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΥ σχετικά με ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής πλαισίωσης. Συνεργάζεται στενά με την Κοινωνική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού προγράμματος για την οργάνωση κι υλοποίηση του ατομικού εκπαιδευτικού πλάνου κάθε εξυπηρετούμενου.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για τα εξής:

 • Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης, ένταξης κι ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους εξυπηρετούμενους.
 • Την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων για την ένταξη των παιδιών σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, καθώς και την αναζήτηση συμπράξεων για την εκπόνηση δραστηριοτήτων.
 • Την συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εξυπηρετούμενων ανηλίκων.
 • Την φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι, Ειδικού Παιδαγωγού
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (πχ. επαγγελματική εκπαίδευση)
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 16/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση ΕκπαιδευτικόςΕιδικός Παιδαγωγός πλήρους απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη – HCAC06»

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 18/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 19/11/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από 20/11/2021 έως 22/11/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el