Add Your Heading Text Here

Κοινή επιστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για το Μητρώο ΜΚΟ

Κοινή επιστολή προς:

• Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη

• Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργο Κουμουτσάκο

Cc:

• Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη για Αξίες και Διαφάνεια, Věra Jourová

• The President of the Expert Council on NGO Law of the Council of Europe, Jeremy McBride

• Πρόεδρος Διάσκεψης Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΔΜΚΟ), Anna Rurka

• Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, Clément Nyaletsossi Voule

• Ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, Felipe González Morales

Οι παρακάτω υπογράφουσες οργανώσεις καλωσορίζουμε την “Γνωμοδότηση για τη Συμβατότητα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των Πρόσφατων και Προγραμματισμένων Τροποποιήσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας για την εγγραφή των ΜΚΟ” από το Συμβούλιο για τη Νομοθεσία των ΜΚΟ της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης (εφεξής «Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων»). Εκτιμούμε τις προσπάθειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την κεντρικοποίηση του συστήματος καταγραφής των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης, του ασύλου και της κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, αλλά προσυπογράφουμε την πρόταση ότι η ισχύουσα νομοθεσία «πρέπει να λάβει ουσιαστική αναθεώρηση ώστε οι ΜΚΟ να ευθυγραμμιστούν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα».

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων εξέφρασε την ανησυχία του ότι η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης δημιουργεί περιττά και δυσανάλογα εμπόδια για το έργο των ΜΚΟ και εμποδίζει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Αυτό θα μπορούσε να έχει μια τρομακτικά περιοριστική επίδραση στην κοινωνία των πολιτών και ενδεχομένως να δημιουργήσει μια «ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση», καθώς οι οργανώσεις καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά στην παροχή υπηρεσιών, την προστασία, την υγεία και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι ανησυχίες δεν είναι αβάσιμες · μια πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κατέστησε σαφές ότι μετά την εγγραφή, μόνο 18 από τους 44 οργανισμούς θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται μέσα σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις έως ότου δοθεί τελική απόφαση για την πιστοποίησή τους. Μια πρώτη λίστα με τις ΜΚΟ που είναι επιλέξιμες για πιστοποίηση αποκλείει μεγάλο αριθμό οργανισμών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών ΜΚΟ.

Προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, οι οργανισμοί που εγγράφηκαν σε προηγούμενο μητρώο υποχρεώθηκαν να εγγραφούν εκ νέου εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, αυτές οι απαιτήσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις αναλογικότητας για τον περιορισμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Ο χαμηλός αριθμός οργανισμών που προχώρησαν στο στάδιο πιστοποίησης της διαδικασίας εγγραφής αντικατοπτρίζει το πόρισμα του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ότι η διαδικασία είναι επαχθής, χρονοβόρα και δαπανηρή, ειδικά για τις μικρότερες ΜΚΟ. Επιπλέον, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων προειδοποιεί ότι ενδέχεται να ληφθούν αυθαίρετες αποφάσεις με βάση την ασάφεια των κριτηρίων πιστοποίησης και την έλλειψη ανεξαρτησίας του φορέα που παίρνει αποφάσεις.

Τόσο το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τόνισαν πρόσφατα ότι το έργο των ΜΚΟ είναι απαραίτητο για ένα δημοκρατικό κράτος και μια πλουραλιστική κοινωνία που λειτουργεί σωστά και, ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι περιορισμοί στο έργο τους. Το έργο πολλών οργανισμών στην Ελλάδα είναι απαραίτητο για την παροχή βασικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της νομικής βοήθειας, της ιατρικής περίθαλψης, της προστασίας παιδιών, της προστασίας και ενδυνάμωσης γυναικών, της στέγασης, της υποστήριξης ασυνόδευτων παιδιών, της (άτυπης) εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής εργασίας, της βελτίωσης της αντιστοιχίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, καθώς και του συντονισμού πεδίου (Site Management Support) και της παροχής πληροφοριών. Όμως, επί του παρόντος, οι υπηρεσίες αυτές παρεμποδίζονται από νομοθετικές απαιτήσεις. Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είχε ζητηθεί η γνώμη των ΜΚΟ σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στο έργο τους και η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα πρέπει να γίνει «όσο το δυνατόν πιο απλή» και να είναι ευθυγραμμισμένη με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Επομένως, ζητάμε με σεβασμό τα παρακάτω:

 • Εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την νομοθεσία που διέπει τις ΜΚΟ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η εγγραφή των ΜΚΟ στο μητρώο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Επειγόντως επανεξέταση των απαιτήσεων πιστοποίησης και της πορείας λήψης αποφάσεων για πιστοποίηση σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.
 • Να ξεκινήσει εποικοδομητικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις απαιτήσεις εγγραφής και πιστοποίησης και αναφορικά με το πώς η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους οργανισμούς να είναι υπόλογοι και διαφανείς, ως μέσο επίτευξης των νόμιμων στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ.
 • Να προχωρήσει σε έγκαιρη δημόσια διαβούλευση και συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την επικείμενη νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή των ΜΚΟ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Υπογραφές/ Οι οργανώσεις:

 • Action for Education
 • Action for Women 
 • ActionAid Hellas
 • Advocates Abroad
 • Afghan Community Migration & Refugees in Greece
 • ARION-CETACEAN RESCUE AND REHABILITATION RESEARCH CENTER
 • ARSIS – Association for the Social Support of Youth
 • Bridge2
 • Centre for Research on Women’s Issues (CRWI) “Diotima”
 • Changemakers Lab
 • Danish Refugee Council (DRC) 
 • Donate4Refugees
 • ECHO100PLUS 
 • ELIX
 • Fenix – Humanitarian Legal Aid
 • foodKIND
 • Free Movement Skateboarding UK
 • Greek Forum Of Migrants – Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 
 • Greek Forum of Refugees
 • Hellenic Liver Patient Association “Prometheus”
 • Help Refugees
 • HIGGS
 • Humanity Now: Direct Refugee Relief
 • HumanRights360 
 • Humans for Humans (The Imagine Project)
 • I AM YOU Humanitarian Aid
 • InCommOn AMKE
 • Indigo Volunteers
 • Intereuropean Human Aid Association
 • INTERSOS Hellas
 • InterVolve
 • Jesuit Refugee Service Greece – JRS Greece
 • La Luna Di Vasilika ONLUS
 • Lesvos Solidarity
 • Medical Volunteers International e.V.
 • Melissa: Network of Migrant Women in Greece
 • mellifera
 • MERIMNA – Society for the care of children and families facing illness and death
 • Mobile Info Team
 • Network for Children’s Rights – Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 • Northern Lights Aid
 • Office of Displaced Designers 
 • OMNES 
 • One Happy Family
 • Project Armonia
 • Refugee Legal Support (RLS)
 • Refugee Rescue
 • Refugee Rights Europe 
 • Refugee Trauma Initiative (RTI)
 • Refugee Youth Service
 • RefugeeEd
 • Samos Volunteers
 • ShowerPower Foundation
 • Social Hacker A.M.K.E.
 • SolidarityNow
 • Still I Rise
 • Terre des hommes Hellas
 • Velos Youth 
 • Verein FAIR.
 • Wave – Thessaloniki
 • We Need Books
 • Yoga and Sport For Refugees
 • YouBeHero
 • ΒΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ (ΒΙΟΖΩ)
 • Θάλασσα Αλληλεγγύης- Thalassa of Solidarity 
 • Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ
 • Μary Pini Director KESO Μαίρη Πίνη Διευθύντρια ΚΕΣΟ 
 • Τεχνοδρομώ/ArtActing
 • 50και Ελλάς
el