Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ!!»

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει επιδεινώσει σημαντικά τα ελλείμματα προγραμμάτων, υπηρεσιών και υποστηρικτικών δομών για τους εφήβους και τους μετέφηβους. Παράλληλα, η κοινωνική πίεση αφορά και επηρεάζει την ζωή των παιδιών και νέων δημιουργώντας ανισότητες και δυσχερείς συνθήκες για την ανάπτυξη τους, διαμορφώνοντας παράλληλα ταυτότητες, συμπεριφορές και επιλογές οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από θυμό, βία, σύγκρουση με θεσμούς ή ενήλικα πρόσωπα κύρους ή οδηγούν σε αδράνεια, εσωτερίκευση της απόρριψης, θυματοποίηση, παθητικότητα και απώλεια διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντικό να υπάρξουν οι δομές εκείνες που ν’ αναχαιτίζουν τη περιθωριοποίηση  των νέων από την κοινωνική λειτουργία και να εξισορροπούν με υποστηρικτικές υπηρεσίες την συχνά θεσμική καταστολή και ποινικοποίηση συμπεριφορών.

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ» είναι μια δομή που απάντησε ηχηρά στις ανάγκες της ομάδας αναφοράς, λειτουργώντας με τις αρχές της εμψύχωσης και ενδυνάμωσης, προωθώντας και ενθαρρύνοντας την έκφραση, την εξωτερίκευση συναισθημάτων, τη δημιουργία σχέσεων και  τη διαμόρφωση ταυτότητας.

Κατά την περίοδο της χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» λειτουργίας του, από το Κέντρο μας εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 1000 Νέοι και Νέες με τις οικογένειές τους – διπλάσιος αριθμός ωφελούμενων από αυτόν που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Έλαβαν κοινωνικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη και εργασιακή συμβουλευτική.

Με στόχο την ένταξη στην ελληνική κοινωνία Νέοι και Νέες μετείχαν σε τρία τμήματα ενδυνάμωσης με εργαλείο την εξοικείωση με την Ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, σε πέντε τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε τμήμα χορού, σε τμήμα εκμάθησης μουσικού οργάνου, σε ομάδα προβολής ταινιών και συζήτησης, σε ποικίλα εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης, σε δύο εργαστήρια εξοικείωσης με την τέχνη του γελοτοποιού από τους “Clowns without Borders”, μια διάλεξη ενημέρωσης για τα λιμώδη νοσήματα από ην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών.

Επίσης, περισσότερα από 600 παιδιά που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο μετείχαν στις δράσεις του Mobile School (προγραμματισμένες ή έκτακτες επ’ ευκαιρία κάποιου γεγονότος), ενώ Νέοι αλλά και η κοινότητα στο σύνολό της ενημερώθηκε για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Κέντρου μας κατά τη συμμετοχή μας σε πλήθος δημόσιων εκδηλώσεων.

Την ίδια περίοδο, διοργανώθηκαν δύο διεθνείς κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας νέων:

Η πρώτη, έγινε τον Ιούλιο ’15 με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Νέων κατέληξε σε ένα τριήμερο Φεστιβάλ δρόμου με μουσικά, θεατρικά και άλλα πολιτιστικά δρώμενα. Η δεύτερη έλαβε χώρα τον Μάρτιο ’16 και το θέμα της ήταν η αναπαλαίωση, ανα-κατασκευή επίπλων και η προσφορά τους σε οικογένειες που βάλλονται από την κρίση.

Παράλληλα, το Κέντρο μας λειτουργώντας ως χώρος εφαρμοσμένης εκπαίδευσης  δέχθηκε 25 φοιτητές & φοιτήτριες για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Ενώ, γνώσεις, εμπειρίες και τεχνικές ανταλλάχθηκαν με φοιτητές και άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες από πλήθος Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Οργανισμών του εξωτερικού.

Τέλος,  εκπονήθηκε ένα Αυτοματοποιημένο εργαλείο / οδηγός ολοκληρωμένων μεθοδολογικών σχεδιασμών για κοινωνικές δράσεις με νεανικούς πληθυσμούς, με το οποίο θα επιδιωχθεί η διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας και το οποίο φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για τη λειτουργία τέτοιων δομών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη και στόχος του είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

LOGOS_SAMEratio_Horiz_GR

 

 

el