Add Your Heading Text Here

Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας Αθήνας, ΣΥΝ – Παράσταση

Η ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, μετά την επιτυχή και συνεχή απεύθυνση των πολιτών στην υπηρεσία Νομικής βοήθειας του Κέντρου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, και την θετική αξιολόγηση της συνηγορίας για άτομα και πληθυσμούς που πλήττονται από τα μέτρα λιτότητας, επέκτεινε και στην Αθήνα την Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας συμμετέχοντας στο εγχείρημα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

Οι συνέπειες της λιτότητας και της δημοσιονομικής προσαρμογής επηρεάζει την ζωή όλων μας: ντόπιων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, ανδρών και γυναικών, παιδιών, νέων και ενηλίκων, εργαζομένων και ανέργων, υπερχρεωμένων, ατόμων και ομάδων σε ευάλωτη κοινωνική θέση. Άτομα, ομάδες και πληθυσμοί που έχουν περιορισμούς και αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που προϋποθέτει η πρόσβαση και η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και που αδυνατούν να καλύψουν το υψηλό κόστος της δικαιοσύνης. Καταστάσεις και αριθμοί που αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη των Αθηνών: 25,6% δείκτης ανεργίας για τον Απρίλιο, 60% της ανεργίας των νέων, 35,7% δείκτη των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού[1], της επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας, της βίας στις οικογενειακές σχέσεις, κλπ.

Όλα αυτά θα μένανε απλοί αριθμοί αν δεν υπήρχε η πρωτοβουλία και η επιθυμία να παρέμβουμε με την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας και να επιδιώξουμε να τα αλλάξουμε. Αν δεν αποφασίζαμε να συμμετάσχουμε ενεργά στο δίκτυο οργανώσεων που δρούνε αλληλοσυμπληρωματικά στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, το οποίο λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2014 με σκοπό μια πολύπλευρη και αποτελεσματική παρέμβαση για τη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, νομικής στήριξης, κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης παιδιών και οικογενειών,  μέσα  από μια σύγχρονη πρόταση καταπολέμησης της φτώχειας και εγγύησης των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας επιχειρεί να συνηγορήσει και να διαμεσολαβήσει υπέρ ευάλωτων ατόμων, ομάδων και πληθυσμών. Να δημιουργήσει το χώρο να εκφραστούν αιτήματα δικαίου και να αποκατασταθούν δικαιώματα και κυρίως η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε νομικές διαδικασίες και δωρεάν νομικές ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης, διευκόλυνσης και δικαστικής συνδρομής.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας στελεχώνεται από πέντε νομικούς, τρεις κοινωνικές επιστήμονες και μια οικονομολόγο. Λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 πμ μέχρι τις 21:00 μμ. Η ομάδα στελεχών αποστολή έχει την εξυπηρέτηση και συνεργασία με άτομα και οικογένειες, ταυτόχρονα με την ομαδική και δημόσια ενημέρωση και παρέμβαση για την βελτίωση νομικών και θεσμικών προβλέψεων και πρακτικών.

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας αναλαμβάνει την υποστήριξη των νομικών και κοινωνικών αιτημάτων ατόμων με χαμηλό εισόδημα. Για το σκοπό αυτό οι δικηγόροι της υπηρεσίας μεσολαβούν καθημερινά στη διοίκηση, συγγράφουν και υποβάλουν αιτήματα, υπομνήματα και καταγγελίες, συγγράφουν δικόγραφα και αναλαμβάνουν και τη δικαστική εκπροσώπηση ωφελουμένων σε ορισμένες στρατηγικά επιλεγμένες περιπτώσεις, ενώ συγχρόνως επικαιροποιούν διαρκώς τις γνώσεις τους και την ενημέρωσή τους σε ένα ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον, διατυπώνουν δημόσιο λόγο με στόχο την παρέμβαση και τη συνηγορία σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο και την ενίσχυση του θεσμού της νομικής βοήθειας. Επιπλέον, η ομάδα συνεργάζεται με άλλους φορείς και υπηρεσίες και αξιοποιεί τη δικτύωσή της για να παραπέμψει, όταν απαιτείται, υποθέσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η υποδοχή των ωφελούμενων, η λήψη κοινωνικού ιστορικού και η κατάρτιση σχεδίου υποστήριξης κοινωνικών αιτημάτων και αναγκών. Πλαισιώνοντας τη δράση των δικηγόρων, καταγράφεται το αίτημα και προγραμματίζεται το αρχικό ραντεβού. Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, δίνονται άμεσες νομικές πληροφορίες και συμβουλευτική. Παράλληλα, η κοινωνική υπηρεσία της νομικής βοήθειας, ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτα αιτήματα, όπως η σίτιση ή η ένδυση, με παραπομπές σε αρμόδιους φορείς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Η διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες καλύπτει την ανάγκη για εξειδικευμένη βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι αποφυλακισμένοι, οι άστεγοι, τα άτομα με ψυχικές παθήσεις κ.ά., που και λόγω οικονομικής δυσχέρειας δυσκολεύονται ή αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και οδήγησε στη δημιουργία δικτύου παραπομπών και αλληλεγγύης.

Παράλληλα τα στελέχη της Υπηρεσίας Νομικής Βοήθειας επιχειρούν από την έναρξη της λειτουργίας της και καθημερινά την δικτύωση και την σταθερή συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου, ευρύτερα δημόσιου, συνδικαλιστικού και ιδιωτικού τομέα, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητες αρχές, παραπέμποντας υποθέσεις και μεταφέροντας χρήσιμες πληροφορίες στους ωφελούμενους και στις ωφελούμενες που απευθύνονται στις υπηρεσίες της. Συμμετέχουν σε εργαστήρια με στόχο την ανάδειξη των δικαιωμάτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και επικοινωνούν τις δράσεις της Νομικής Υπηρεσίας στις ομάδες στόχο αλλά κα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας  χρηματοδοτείται στο πλαίσιο  του προγράμματος «Αλληλεγγύη και Κοινωνική Ενσωμάτωση στην Ελλάδα» (αριθμός σχεδίου EEAGR08.02) μέσω των οικονομικών πόρων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ )  και  λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας , την συντονιστική ευθύνη του οποίου έχει το  SolidarityNow – Open Society Foundations – σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν είναι : ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων PRAKSIS, Γραμμή Μαζί για το Παιδί, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Νομική Υπηρεσία στεγάζεται στο Φρουραρχείο, Δομοκού 2, 10440 Αθήνα,
απέναντι από το Σ. Σταθμό.
Τηλέφωνα επικοινωνίας, 210 8257661-3
Καθημερινά 9:00 – 21:00
email: arsisathina.legalaid@gmail.com
facebook: LegalAid

 

 

 

 

 


[1] σύμφωνα με τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ

el