Add Your Heading Text Here

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων παρουσιάζει την δεύτερη έκδοση της «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ αποφάσεων που αφορούν ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2020-2022»

03 ArsisGermanPicum

Μπορείτε να κατεβάσετε την «Επιτομή Νομολογίας» από εδώ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετική συνέντευξη:

Η παρούσα δεύτερη έκδοση έρχεται να συμπληρώσει το έργο που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος με την προσθήκη περισσότερων, επίκαιρων αποφάσεων. Στη δεύτερη αυτή έκδοση έχουν συμπεριληφθεί και αρκετές αποφάσεις που αφορούν και παιδιά σε οικογένειες με ευαλωτότητα, καθώς και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

Από την πρώτη έκδοση μέχρι και σήμερα διαπιστώνεται η παγίωση της αποδοχής των αιτήσεων για ευεργέτημα πενίας (δηλαδή την απαλλαγή των αιτούντων από την καταβολή των παραβόλων του Δημοσίου και των σχετικών τελών) και νομικής βοήθειας – διορισμού δικηγόρου, συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή για την διενέργεια των αναγκαίων διαδικαστικών ενεργειών, όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους. 

Επιπλέον, σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας, που παρέχεται από τα Διοικητικά Δικαστήρια σε όσους έχει απορριφθεί και σε δεύτερο βαθμό το αίτημα για διεθνή προστασία, παρατηρείται όχι μόνο η απόλυτη αποδοχή στις υποθέσεις που αφορούν ασυνόδευτα παιδιά, αλλά επιπλέον και στην πλειονότητα των υποθέσεων όσων εξ αυτών έχουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσής τους ήδη ενηλικιωθεί.  

Στις αποφάσεις που αφορούν τις αιτήσεις ακύρωσης, δυστυχώς, η συντριπτική πλειονότητα αυτών είναι απορριπτικές. Σε όσες από αυτές έχουν προβληθεί επιχειρήματα σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις, που πρέπει να τηρούνται κατά την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση διεθνούς προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών, τα επιχειρήματα αυτά απορρίπτονται με το αιτιολογικό ότι οι ενηλικιωθέντες – πλέον – αιτούντες δεν χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Ωστόσο και σε αυτήν την κατηγορία των αποφάσεων υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω κανόνα: οι με αριθμό 300/2020 και 51/2022 δημοσιευμένες αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, οι οποίες δέχονται την παραβίαση σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων και, ειδικά, της μη αιτιολογημένης αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών. Τέλος, η με αριθμό 613/2022 πρόσφατη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία δέχεται εν μέρει τους προβληθέντες για ασυνόδευτο ανήλικο νομικούς ισχυρισμούς. 

Το έργο αυτό αποτελεί συλλογική προσπάθεια των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος συνηγορίας για ασυνόδευτα παιδιά με τον τίτλο «Improving Living Conditions for Unaccompanied Minors (UAMs) and Defending their Fundamental Rights» σε συνεργασία και με την χρηματοδότηση της οργάνωσης «German Doctors e.V.».

Το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό – εργαλείο για όσους ασχολούνται με το προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα και, ειδικότερα, με την ευάλωτη ομάδα των ανηλίκων, ασυνόδευτων και μη.

Με την ελπίδα ότι τα δικαιώματα των παιδιών θα εφαρμόζονται – πάντοτε – από όλους τους αρμόδιους φορείς υπό το πρίσμα της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος.

Την παρούσα έκδοση επιμελήθηκε ο Κυρμανίδης Κώστας, Δικηγόρος / Υπεύθυνος Συνηγορίας της ΑΡΣΙΣ Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, ενώ τις μεταφράσεις η Σαλαγιάννη Λουκία, φοιτήτρια Νομικής Α.Π.Θ., εθελόντρια στην ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Improving Living Conditions for Unaccompanied Minors (UAMs) and Defending their Fundamental Rights” με την χρηματοδότηση των διεθνών οργανισμών «German Doctors e.V.» και «PICUM – the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS:

Πρόλογος / Prologue

Εισαγωγή για την 2η έκδοση / Introduction to 2nd edition

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / ADMINISTRATIVE COURTS

1. Ευεργετήματα Πενίας και Νομική Bοήθεια / Applications for legal aid

2. Αιτήσεις Αναστολής / Applications for temporary judicial protection

3. Ακυρωτικές αποφάσεις / Applications for annulment

4. Αποφάσεις Ουσίας / Administrative disputes

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / CIVIL COURTS

Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / PENAL COURTS

Δ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / PUBLIC PROSECUTOR’S ORDERS

el