Add Your Heading Text Here

έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006)

logo amif kai tame 2

Από τις 1/1/2018 ως τις 31/5/2021, η ΑΡΣΙΣ υλοποίησε το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Το έργο αυτό περιλάμβανε τη χρηματοδότηση 7 Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων:

• τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα, Βόλου 

• τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, την Πυλαία και τους Ταγαράδες, Θεσσαλονίκης 

• τις Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» και «Έλλη», στην Αλεξανδρούπολη 

• τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Μεταξουργείο, Αθήνας 

Οι Δομές της Μακρινίτσας, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (5 Δομές) φιλοξενούν έκαστη 30 αγόρια, ηλικίας 12 έως 18 ετών. Η Δομή «Έλλη» φιλοξενεί 26 αγόρια, ηλικίας 12 έως 18 ετών, ενώ η Δομή «Έλλη» φιλοξενούν 25 παιδιά, αγόρια από 5 έως 12 ετών και κορίτσια από 5 ως 18 ετών. 

Συνολικά το έργο παρείχε 201 θέσεις φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους. 

Οι Δομές αυτές είχαν δημιουργηθεί από την ΑΡΣΙΣ τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να καταστεί εφικτό να προσφερθούν οι αναγκαίες εκείνες θέσεις στέγασης για τις όλο και αυξανόμενες ροές προσφύγων, και συνεπώς και ασυνόδευτων παιδιών, που έφτασαν στη χώρα μας, ζητώντας άσυλο. 

Το 2006 εγκρίθηκε από το Υπουργείο εργασίας το πρόγραμμα «Μέτοικος» και η δημιουργία  για πρώτη φορά από την ΑΡΣΙΣ  Δομής φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών ηλικίας 12-18 ετών στην Μακρυνίτσα του Ν. Μαγνησίας. 

Το 2013 δημιουργήθηκε η δεύτερη Δομή, στην Αλεξανδρούπολη, που παρείχε 26 θέσεων για αγόρια έως 12 ετών και κορίτσια έως 18.

Τα επόμενα χρόνια,  αξιοποιώντας πολλαπλασιαστικά την εμπειρία της και  με το δεδομένο της τεράστιας αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας, η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τα αρμόδια  Υπουργεία και Διεθνείς Οργανώσεις δημιούργησε άλλες πέντε παρόμοιες δομές φιλοξενίας: στο Ωραιόκαστρο (2009), τους Ταγαράδες (2016), την Αλεξανδρούπολη (2016),  την Πυλαία (2017) και την Αθήνα (2017). 

Στόχοι και παρεχόμενες υπηρεσίες 

Σε όλους τους Ξενώνες παρέχεται ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων έφηβων. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης, δηλαδή τροφή, στέγη, ένδυση, είδη ατομικής υγιεινής
 • Συνεντεύξεις, κοινωνική έρευνα, ανεύρεση οικογενειακού περιβάλλοντος και διευκόλυνση της επαφής και διασύνδεσης με αυτό. Απώτερος στόχος είναι η προετοιμασία και η πραγματοποίησης της  οικογενειακής επανένωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με το οικογενειακό τους περιβάλλον που βρίσκεται στην Ελλάδα η σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και η διατήρηση της επικοινωνίας με την οικογενένεια του στη χώρα προέλευσης
 • Πληροφόρηση για τα δεδομένα και τις λειτουργίες του νέου κοινωνικού,  πολιτισμικού , και εκπαιδευτικού πλασίου  στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν  τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει,  τους τρόπους συμμετοχής και αξιοποίησή του. 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την επιβοήθηση της προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον της αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
 • Ψυχολογική στήριξη για την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των ανηλίκων ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινότητας και να αποκτήσουν δυνάμεις για να σχεδιάσουν το μέλλον τους.
 • Νομική συμβουλευτική, πληροφόρηση/ διασύνδεση με φορείς για τη διεξαγωγή των νομικών διαδικασιών και την υποστήριξη στη διαδικασία ασύλου και την οικογενειακή επανένωση.
 • Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε συνεργασία με τις τοπικές νοσοκομειακές μονάδες.
 • Ένταξη των ανηλίκων σε δημόσια σχολεία της περιοχής και υποστήριξη τους σε στενή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, με παράλληλη παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Οργάνωση μαθημάτων  ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου  με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.
 • Δράσεις ένταξης και κοινωνικοποίησης, συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές  εκδηλώσεις της κοινότητας,  εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κα.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια άτυπης εκαπίδευσης με στόχο την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προετοιμασία της αυτονόμησής.

Το έργο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (ΟΠΣ 5017544 | ΣΑΕ 2018ΣΕ71920006), έλαβε συνολική χρηματοδότηση για την περίοδο 1/1/2020 – 31/5/2021, 16.714.482 €. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Στοιχεία επικοινωνίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Βόλος:

Δομή Μακρινίτσας: 

Τηλ: 2428099939 | email: arsis.xenonas@hotmail.com

Αλεξανδρούπολη:

Δομή «Φρίξος»: 

Τηλ: 2551038952| email: arsisalex@gmail.com

Δομή «Έλλη»: 

Τηλ.: 2551181397 | email arsisalex.helle@gmail.com   

Θεσσαλονίκη:

Δομή Ωραιοκάστρου:                  

Τηλ: 2310694878 | email arsis.campthes@gmail.com

Δομή Πυλαίας: 

Τηλ: 2310341129 | email arsis.pylaia@gmail.com 

Δομή Ταγαράδων: 

Τηλ.: 6931852263 | email arsis.tagaradesshelter@gmail.com 

Αθήνα:

Δομή Μεταξουργείου: Τηλ.: 2105231712, 2105243125 | email shelterathens.arsis@gmail.com

el