Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Νταρί για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr  ως τις 08/07/2020 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη θέση Διερμηνέα στα Νταρί για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  –θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών,

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Προκηρυσσόμενες  θέσεις Εργασίας: 

Διερμηνέας στα Νταρί /Πολιτισμικός διαμεσολαβητής

Επιχειρησιακό κέντρο : Ορεστιάδα

Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα

Νομοί Παρέμβασης: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη

Τύπος Σύμβασης: Ορισμένου χρόνου Εργασίας ή Έργου 

Διάρκεια Έργου: 01/01/2020 έως 31/12/2020

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2019 μια Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης. Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η υποστήριξη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων διαχωρισμένων από τους γονείς τους από τον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή εστιάζει την παρέμβασής της στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο Έβρου και επισκέπτεται τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης καθώς και τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης για τον εντοπισμό και υποστήριξη του προαναφερθέντα πληθυσμού.

Περιγραφή  θέσης εργασίας

Θέση Εργασίας : Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής

Αριθμός Θέσεων : 1

Σκοπός θέσης εργασίας: Η υποστήριξη μέσω διερμηνείας της κινητής ομάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη διερμηνεία ατομικών συνεδριών με ασυνόδευτους ανήλικους που εισέρχονται στην Ελλάδα από τα σύνορα του Έβρου και τη διασφάλιση της σωστής ενημέρωσής τους σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την ομάδα μέσω της διερμηνείας σε όλες τις παρεμβάσεις της στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε μέσω τηλεφώνου.

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 

  • Πολύ καλή γνώση Νταρί
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
  • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά προσόντα:

  • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Φαρσί, Παστού, Κιρμαντζί, Σορανί, Ουρντού, Γαλλικά)
  • Εθελοντισμός
  • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
en_GB