Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Διερμηνέων / Διαπολιτισμικών Διαμεσολαβητών Φαρσί, μερικής απασχόλησης για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Διερμηνείς/Διαπολιτισμικούς Διαμεσολαβητές Φαρσί μερικής απασχόλησης για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα. 

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 01/09/2020.

Περιγραφή καθηκόντων:

Οι Διερμηνείς/Διαπολιτισμικοί Διαμεσολαβητές των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των φιλοξενούμενων ανήλικων και της κοινότητας. Διευκολύνουν την επικοινωνία και την συνεργασία των φιλοξενούμενων ανήλικων  με την ομάδα εργαζομένων   καθώς και με το εξωτερικό περιβάλλον του σπιτιού. Υποστηρίζουν στις ιατρικές, ψυχοκοινωνικές ,εκπαιδευτικές και πολιτιστικές διαδικασίες των φιλοξενούμενων ανήλικων χτίζοντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μαζί τους .

Ειδικότερα :

 • Παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.   
 • Παρέχουν  διερμηνεία κυρίως μέσω της φυσικής παρουσίας, αλλά και μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. εγγράφως, διά διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας), όπου και όπως απαιτείται.
 • Συνοδεύουν τους φιλοξενούμενους ανήλικους σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνδράμουν στη λήψη πληροφοριών κοινωνικού ενδιαφέροντος από τους  κοινωνικούς  επιστήμονες  του προγράμματος. 
 • Τηρούν της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
 • Ευθυγραμμίζονται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα τους, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις. 
 • Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση 
 • Αναφέρονται στον Γενικό Συντονιστή του προγράμματος.
 • Οφείλουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους ρόλου, να διατηρούν  μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους και να μην μοιράζονται τα προσωπικά τους. Έχουν λάβει γνώση και οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τον Κώδικα Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλης της ΑΡΣΙΣ και τον Κώδικα Προστασίας για τα Παιδιά και τη Νεότητα της ΑΡΣΙΣ, όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Φαρσί
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 17/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και το όνομα της πόλης που τους ενδιαφέρει (για παράδειγμα ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB