Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας συνοδού ανηλίκων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας συνοδού ανηλίκων (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο: «National Emergency Response Mechanism for Unaccompanied Minors in Precarious Living Conditions in Thessaloniki, as alternative to protective custody», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Εντοπισμού και Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – άστεγων ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Προς υλοποίηση των παραπάνω, η κινητή μονάδα του StreetWork αναλαμβάνει καθημερινά την μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων προς δομές επείγουσας ή μακροχρόνιας φιλοξενίας μετά από σχετικές παραπομπές της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Περιγραφή της θέσης εργασίας

Από την ΑΡΣΙΣ και τους συνεργαζόμενους φορείς αποφασίστηκε επέκταση της ανωτέρω κινητής μονάδας ώστε να δύναται να καλύπτει επείγουσες μεταφορές μεγαλύτερου αριθμού παιδιών, αλλά και προς μακρινότερους προορισμούς. Έτσι, αναζητούνται δύο πρόσωπα που θα απασχολούνται με την συνοδεία  των παιδιών κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους από την Θεσσαλονίκη προς την εκάστοτε δομή φιλοξενίας, στην οποία θα μεταφέρονται από την ΑΡΣΙΣ κατόπιν εντολής της Ειδικής Γραμματείας.  Οι δομές αυτές, είτε επείγουσας είτε μακροχρόνιας φύσης, μπορούν να βρίσκονταιείτε εντός είτε εκτός της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης ή της Βόρειας Ελλάδας. Οι μεταφορές και οι αντίστοιχες συνοδείες θα προγραμματίζονται αυθημερόν, ή κατ’ εξαίρεση, για την επόμενη ημέρα. Θα εκτελούνται κατά κύριο λόγο με όχημα και οδηγό του φορέα.

Οι συνοδοί θα συνεργάζονται με τον οδηγό και το τυχόν λοιπό προσωπικό της αποστολής, έχοντας ως κύριο καθήκον την προστασία και ασφάλεια των ανηλίκων, όπως και την επιμέλεια των προσωπικών αναγκών τους κατά την διάρκεια του ταξιδιού μέχρι και την παράδοσή τους στην δομή φιλοξενίας.

Οι συνοδοί θα παρέχουν και υπηρεσίες προετοιμασίας (διοικητικής – πρακτικής) και βασικού συντονισμού της εκάστοτε μεταφοράς. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κοινωνικές/ανθρωπιστικές επιστήμες)
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η.Υ.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφή θέση (τουλάχιστον φροντιστή/φροντίστριας) με προσφυγικό πληθυσμό, παιδιά, ευάλωτες ομάδες κ.λπ.
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου (με τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία).
 • Δεξιότητες οργάνωσης, ταχείας επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας σε ομάδα.
 • Διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυρίως απογευματινό ωράριο.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Εμπειρία με ανήλικους και ευάλωτες ομάδες

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι τέλη Νοεμβρίου 2022 με πιθανότητα ανανέωσης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως και την  Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com  με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση συνοδού ανηλίκων»

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Λόγω του επείγοντος, κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται σε συνέντευξη και να προσλαμβάνονται πριν την λήξη του χρόνου της προκήρυξης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB