Add Your Heading Text Here

Κοινωνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Ο ρόλος της Υπηρεσίας

Στις σημερινές συνθήκες, η κοινωνική αλληλεγγύη λειτουργεί ως δυναμική σταθερά, ως σημείο αναφοράς, ως πρόταση ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης με στόχο την αλλαγή και την ανασυγκρότηση σε κοινωνικό  και προσωπικό επίπεδο.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων της ΑΡΣΙΣ, αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα με στόχο τη συμπαράσταση προσώπων που πλήττονται κοινωνικά, στηριζόμενη στην φιλοσοφία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης σχέσης, της ενεργούς συμμετοχής και της ομαδικής συνεργασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η ΑΡΣΙΣ, με την καθημερινή της πρακτική, οργανώνει και προωθεί υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ενδυνάμωσης, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, ζητά τη συνδρομή εθελοντών και αναπτύσσει εθελοντικές υπηρεσίες με σκοπό να συγκροτήσει ένα υποστηρικτικό κοινωνικό πλαίσιο, που θα βοηθήσει τα άτομα στις δύσκολες συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζουν.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή και ζητούν την συμπαράστασή μας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Άτομα που είναι άστεγοι και διαβιούν στο δρόμο, άτομα που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας αστέγων και όσοι πληρούν τα κριτήρια αστεγότητας έτσι όπως τα έχει ορίσει η  FEANTSA στην τυπολογία ETHOS. Άποροι, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Άτομα που έχουν αποφυλακιστεί
 • Έγκλειστοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν άμεσα
 • Άποροι, αλλά και οποιοσδήποτε νιώθει παραγκωνισμένος από την οικονομική και κοινωνική ζωή και αναζητά βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις άμεσες βιοτικές και κοινωνικές του ανάγκες όπως στέγη, τροφή, εργασία, υγεία, επικοινωνία, κοινωνική συμμετοχή, κοινωνική προσφορά.

Οι δράσεις μας

— Ψυχοκοινωνική υποστήριξη με διενέργεια ατομικών και ομαδικών συναντήσεων

Σε φιλόξενη ατμόσφαιρα συζητούνται τα προβλήματα, οι ανάγκες, τα αιτήματα και ενθαρρύνεται η δραστηριοποίηση και η κοινωνική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην προσπάθεια τους για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η διαδικασία αυτή, που άλλοτε γίνεται ατομικά, άλλοτε ομαδικά και πάντοτε με την απαιτούμενη εχεμύθεια, οδηγεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες από μόνες τους μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά στην ψυχολογική στήριξη ατόμων που την έχουν ανάγκη.

— Άμεση διασύνδεση με το γραφείο Εργασιακής Συμβουλευτικής της ΑΡΣΙΣ για όσους αναζητούν εργασία

Το γραφείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2017 και απευθύνεται τόσο σε όσους αναζητούν ένα  εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν ξανά την καριέρα τους ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Διερεύνηση προσωπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται άμεσα με τις επαγγελματικές δεξιότητες των ωφελούμενων (ικανότητες, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις, αξίες και επαγγελματικά κίνητρα).
 • Παροχή έγκυρης πληροφόρησης για επαγγέλματα και την αγορά εργασίας (καθήκοντα, αμοιβές, προοπτικές, κα).
 • Εκπαίδευση στην αυτοπληροφόρηση και στην κριτική προσέγγιση της πληροφορίας (στο να αναζητούν και μόνοι τους την πληροφορία που κάθε φορά τους χρειάζεται).
 • Διαμόρφωση  προσωπικού επαγγελματικού πλάνου
 • «Εκπαίδευση» στη Λήψη απόφασης.
 • «Εκπαίδευση» στις Τεχνικές Ανεύρεσης εργασίας.
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και προώθηση  βιογραφικών σημειωμάτων ωφελούμενων σε δίκτυο εταιρειών.
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε δωρεάν προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης, διασύνδεση με πιθανούς εργοδότες, εύρεση σχετικών αγγελιών εργασίας και ηλεκτρονική αποστολή των βιογραφικών των ωφελούμενων σε αυτούς, αποδελτίωση δυο φορές την εβδομάδα αγγελιών εργασίας από το διαδίκτυο.
 • Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και προώθηση ενεργειών ένταξης στην απασχόληση.

Άμεση διασύνδεση των αποφυλακισμένων ατόμων με το Γραφείο Υποστήριξης αποφυλακιζομένων και κρατουμένων.

— Ολοκληρωμένα προγράμματα στέγασης τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και και για τους πρόσφυγες.

— Υποστήριξη και κινητοποίηση σε άτομα που διαβιούν στο δρόμο από έμπειρη ομάδα κοινωνικής εργασίας (Streetworkers).

— Ενημέρωση σχετικά με προνοιακά επιδόματα, παροχές και ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται για ευάλωτους πληθυσμούς

— Ενημέρωση σχετικά με δωρεάν υπηρεσίες (εργαστήρια, μαθήματα για εκμάθηση κάποιας γλώσσας, ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργικές δραστηριότητες, ιατρική ή παραφαρμακευτική υποστήριξη, νομική υποστήριξη) και δωρεάν παροχές (τρόφιμα, μαγειρεμένα γεύματα, είδη πρώτης ανάγκης, χώροι μπάνιου, χώροι ύπνου, εναλλακτικές φιλοξενίας κα)

— Υποστήριξη στην έκδοση εγγράφων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πιστοποιητικά κα.α)

— Σύνδεση και παραπομπή σε φορείς κοινωνικής προστασίας

Η ΑΡΣΙΣ, συμμετέχει ενεργά σε άτυπα δίκτυα κοινωνικής προστασίας συνεργαζόμενη με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες, και κοινωνικά κέντρα υποστήριξης με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εξυπηρετούμενων. Αυτού του τύπου η διασύνδεση έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ευκολότερη πρόσβαση των εξυπηρετούμενων της ΑΡΣΙΣ σε ιατρικές, νομικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης.

Ειδικότερα:

 • Διαμεσολάβηση και παραπομπή σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκ μέρους ευάλωτων ωφελούμενων καθώς και συνοδεία στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Άμεση διασύνδεση και παραπομπή στην Τράπεζα Συλλογής και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» για είδη ρουχισμού, τρόφιμα (ξηρά τροφή), βρεφικά ρούχα, βρεφικό εξοπλισμό, κουζινικά, έπιπλα, λευκές συσκευές κ.α.
 • Παραπομπή στη Τράπεζα Χρόνου η οποία αποτελεί μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάσουν υπηρεσίες και αγαθά χωρίς χρήματα.

‘Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει υποδεχθεί και έχει υποστηρίξει την τελευταία διετία (2016 – 2018) πάνω από 4800 άτομα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Τράπεζα Συλλογής και διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» έχει δεχθεί 5.400 επισκέψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην παρακάτω διεύθυνση:

Κοινωνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικά ομάδων – ΑΡΣΙΣ

Μοναστηρίου 12, 7ος όφορος
Τηλ: 2310534652, 2310516135
Email: socialservice@arsis.gr

perifereia
el