Add Your Heading Text Here

Διευκρίνιση/ Ορθή Επανάληψη σε σχέση με τoν με αριθ. πρωτ. 10440 /04-12-2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό για πρόγραμμα In4Child.

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the participating countries in the Interreg  IPA CBC «Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020»

LOGO In4ChildLogo Arsis english

13/12/2018
ΑΠ : 10465

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, και ώρα 16.30, ενώπιον του Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και η αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας και στο ΚΗΜΔΗΣ , τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Θεσσαλονίκη 13/12/2018
Νίκος Θωμαΐδης

el