Add Your Heading Text Here

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και τη μετατροπή του σε κινητή μονάδα στο πλαίσιο του έργου: Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations /In4Child με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

project logo ver.2

Αριθ. Πρωτ :10.771 Ημερομηνία :25/2/2019

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων διακηρύσσει τον με αριθ. Πρωτ. 10771/25-02-2019 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και τη μετατροπή του σε κινητή μονάδα στο πλαίσιο του έργου :

Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations /In4Child

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού.

Κατηγορία CPV 34115000-6 Κατηγορία CPV 51510000-0

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 π.μ., ενώπιον του Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και η αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας και στο ΚΗΜΔΗΣ, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα καταληκτική ημερομηνία.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της Διακήρυξης είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή (Διεύθυνση : Λέοντος Σοφού αριθ. 26 – ΤΚ 54626 ) είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Διεύθυνση: Λέοντος Σοφού αριθ. 26 – ΤΚ 546 26 ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.322,59 € χωρίς ΦΠΑ 24% (9.677 ,41€) και συνολικά στο ποσό των 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τμήμα 1: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας Κατηγορία CPV: CPV 34115000-6 ανέρχεται στο ποσό των 37.096,77 € χωρίς ΦΠΑ 24% (8.903,23 €) και συνολικά 46.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τμήμα Β: Ο προϋπολογισμός της προμήθειας Κατηγορία CPV 51510000-0 ανέρχεται στο ποσό των 3.225,80 € χωρίς ΦΠΑ 24% (774,20 €) και συνολικά 4.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων 1 και 2 αλλά γίνονται δεκτές και μεμονωμένες προσφορές για 1 εκ των 2 τμημάτων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο D 3.1.2 της Πράξης: Προμήθεια ενός φορτηγού τύπου van και μετατροπής του σε κινητή μονάδα, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα: Interreg IPACBC «Greece -The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020»

H πρόσβαση στη διακήρυξη και στα έγγραφά της μπορεί να γίνει ελεύθερα από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.arsis.gr.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος Νικόλαος Γαβαλάς

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε το ΤΕΥΔ εδώ.

el