Add Your Heading Text Here

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Έκδοση της ΑΡΣΙΣ: Ένας χρήσιμος νομικός οδηγός για ασυνόδευτους  ανήλικους πρόσφυγες

Νομικός Οδηγός ΑΑ

Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από το 2020 μέχρι το 2022 συγκέντρωσε και εξέδωσε σε ενιαίο τόμο η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. 

Πρόκειται για τη δεύτερη, επικαιροποιημένη έκδοση με τίτλο «Νομολογία αποφάσεων που αφορούν ανήλικους αιτούντες άσυλο 2020-2022».

Η έκδοση κυκλοφορεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για όσους ασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα και, ειδικότερα, με την ευάλωτη ομάδα των ανηλίκων, ασυνόδευτων και μη.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η νομική υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ εκπροσώπησε δικαστικά περισσότερα από 150 παιδιά κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας.

Στη δεύτερη αυτή έκδοση έχουν συμπεριληφθεί και αρκετές αποφάσεις που αφορούν και παιδιά σε οικογένειες με ευαλωτότητα, καθώς και νεαρούς ενήλικες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην χώρα ως ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

Ανάμεσα στα περιεχόμενα της έκδοσης βρίσκουμε την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (με αριθμό 454/2022), σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να αποζημιώσει οικογένεια αιτούντων διεθνή προστασία, εξαιτίας εγκαυμάτων που υπέστησαν από πυρκαγιά που προκλήθηκε από ηλεκτρικό καλώδιο εντός της σκηνής σε Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, όπου διέμεναν. 

Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαμονή σε σκηνή, χωρίς θέρμανση και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ισοδυναμούσε με κατάταξη των αιτούντων άσυλο «σε συνθήκες υλικής στέρησης θερμοκρασίας» και μάλιστα εκτεθειμένους σε συνθήκες χειμώνα. 

Επίσης περιλαμβάνονται δικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (με αριθμούς 300/2020, 51/2022 και 613/2022), οι οποίες δέχονται την παραβίαση σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων και, ειδικά, της μη αιτιολογημένης αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών στα πλαίσια της εξέτασης του αιτήματος για διεθνή προστασία. 

Ο αναγνώστης θα βρει δεκάδες αποφάσεις που παρέχουν προσωρινή δικαστική προστασία σε ασυνόδευτα παιδιά και νεαρούς, πλέον, ενηλίκους, και οι οποίες διατάσσουν την Ελληνική Πολιτεία να απέχει από κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαναγκασμένη απομάκρυνσή τους από την χώρα, τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους κατά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά τους για άσυλο.

Τέλος, σημαντικές είναι οι αποφάσεις των Μονομελών Δικαστηρίων Ανηλίκων, με τις οποίες κρίνεται ότι η αξιόποινη πράξη της παράνομης εισόδου στην χώρα δεν επιφέρει ποινικές συνέπειες στα ασυνόδευτα παιδιά, όταν αυτά έχουν πλέον την ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία. 

Η υπηρεσία «Συνηγορίας» για ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία της ΑΡΣΙΣ στοχεύει στην υποστήριξη των ασυνόδευτων παιδιών μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των σχετικών με την παιδική προστασία νομοθετικών εξελίξεων, καθώς και με την υποβολή προτάσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη διασφάλιση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα. 

«Η παρούσα έκδοση, αποτυπώνει την προσπάθεια της ΑΡΣΙΣ και των νομικών της συμβούλων να κάνουν πράξη μια αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη Συνηγορία για την διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και να δημιουργήσουν δικαιϊκά δεδομένα που ενδεχομένως θα έχουν ευρύτερη απήχηση και επίδραση σε ανάλογες υποθέσεις», τονίζει το ιδρυτικό μέλος της ΑΡΣΙΣ Νίκος Γαβαλάς. 

Το έργο αποτελεί συλλογική προσπάθεια των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της ΑΡΣΙΣ και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος συνηγορίας για ασυνόδευτα παιδιά με τον τίτλο «Improving Living Conditions for Unaccompanied Minors (UAMs) and Defending their Fundamental Rights» σε συνεργασία και με την χρηματοδότηση της οργάνωσης «German Doctors e.V.». 

Την έκδοση υποστήριξε οικονομικά και η οργάνωση Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM).

Την παρούσα έκδοση επιμελήθηκε ο δικηγόρος, υπεύθυνος Συνηγορίας της ΑΡΣΙΣ Κώστας Κυρμανίδης, ενώ τις μεταφράσεις η φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ, εθελόντρια στην ΑΡΣΙΣ, Λουκία Σαλαγιάννη, 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες: Κώστας Κυρμανίδης, δικηγόρος ΑΡΣΙΣ τηλέφωνο 6944207898

03 ArsisGermanPicum
el